Επικοινωνία

Επικοινωνία / Ενημέρωση / Εγγραφοποίηση

Στην κλινική μας τηρείται πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ ασθενούς και ιατρού και των αποφάσεων που παίρνονται τελικά έχει χαρακτήρα συμβολαίου και καταγράφεται. Κάθε ιατρική πράξη προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση για την σκοπιμότητά της, τα κέρδη υγείας που αναμένεται να έχει ο ασθενής από αυτήν καθώς και το στατιστικό ποσοστό κινδύνου επιπλοκών που την συνοδεύουν. Όλα αυτά μορφοποιούνται εγγράφως στα διάφορα ιατρικά ντοκουμέντα του συστήματος πληροφορικής του νοσοκομείου και αποτελούν κτήμα του ασθενή ο οποίος και δικαιούται να τα κατέχει. Τέτοια γραπτά ντοκουμέντα συντάσσονται σε κάθε συνάντηση γιατρού και ασθενή και περιέχουν εκτιμήσεις, πορίσματα και προγραμματισμό με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της κάθε ιατρικής πράξης πρωτού αυτή επισυμβεί και ακριβή περιγραφή της αμέσως μετά την επιτέλεσή της.

Τις αποφάσεις στην υγεία τις παίρνει πάντα ο ασθενής μετά από ενημέρωση και παρουσίαση προτάσεων από τον θεράποντα ιατρό. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μονομερής και άκριτη επιβολή των απόψεων του γιατρού στον ασθενή σε κλίμα αδιεξόδου, εκφοβισμού, βιασύνης και επιλεκτικής πληροφόρησης. Ο ασθενής έχει δικαίωμα να αρνηθεί τις προτεινόμενες λύσεις χωρίς γι αυτό να χάσει την εκτίμηση και την στήριξή μας. Η αποδοχή των μέτρων που προτείνουμε τελικά είναι για τον ασθενή προαιρετική και οι αποφάσεις των ενηλίκων ασθενών είναι πάντοτε σεβαστές ακόμη και αν αποκλίνουν από την προσωπική άποψη του θεράποντα ιατρού.

Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι σε κάθε ευκαιρία να ενημερώνουν απλά και ευκολονόητα τον ασθενή για την κατάστασή του και τα μέτρα που προγραμματίζονται. Ενημέρωση φίλων και συγγενών γίνεται κατά προτίμηση από τον ίδιο τον ασθενή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τον σεβασμό των κανόνων του ιατρικού απορρήτου. Ενημέρωση προς τρίτους επιτρέπεται μόνο παρουσία του ασθενή ή με την άδειά του για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Στο νοσηλευτικό τμήμα εξυπηρετούνται μόνο οι νοσηλευόμενοι ασθενείς! Η επίσκεψη ασθενών που έρχονται από το σπίτι τους με σκοπό να συναντήσουν κάποιο γιατρό ή να τακτοποιήσουν οποιαδήποτε υπόθεση στο νοσηλευτικό τμήμα απαγορεύεται αυστηρά. Για λόγους διατήρησης περιβάλλοντος γαλήνης και ησυχίας, πρόληψης ατυχημάτων,  λοιμώξεων και ιατρικού απορρήτου απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο νοσηλευτικό τμήμα ατόμων που δεν νοσηλεύονται εκεί.

Τον γιατρό που σας παρακολουθεί και σας κουράρει μπορείτε να τον συναντήσετε στα εξωτερικά ιατρεία μετά από ραντεβού. Σε περίπτωση που προκύψει επείγουσα ανάγκη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνα των γιατρών της κλινικής, 2313 323556, 2312 323557, 2313 323554, 2313 323588. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη διστάσετε να ζητήσετε την συμβουλή της προϊσταμένης στο 2313 323555. 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000