Συγγραφικό έργο

Συγγραφικό Έργο

 

 

 • Angioplasty and Stending of the Carotid and Supra � Aortic Trunks.  
  Editors:
  HENRY, OHKI, POLYDOROU, STRIGARIS, KISKINIS
  Publ.: Martin Dunitz / LONDON- NEW  YORK 2004

 • Βασικές γνώσεις οξείας χειρουργικής κοιλίας
  Συγγρ.: Θ.
  Συράκος ,Δ. Κισκίνης, Σ. Χατζηκοκόλη-Συράκου , Β.Δαλαϊνας 
  Εκδοσ
  . : UNIVERSITY STUDIO PRESS /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

 • Ο μαστός και οι παθήσεις του. Συγγρ.: Χρ. Σέμογλου 
  Εκδοσ
  . : Λίτσας  / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006

 • Συζήτηση περιστατικών 2004  
  Συγγρ.:
  Δ.Ε.Π.  Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής
  Εκδοσ.: Σύγχρονοι  Ορίζοντες / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

 • Συζήτηση περιστατικών 2005 Συγγρ.: Δ.Ε.Π.  Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής
  Εκδοσ.: Σύγχρονοι Ορίζοντες / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006

   

  Το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α' Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής έχει συμμετάσχει στην συγγραφή κεφαλαίων στα συγγράμματα  της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000