Συνέδρια - Επιστημ. Εκδηλώσεις

Συνέδρια - Επιστημονικές Εκδηλώσεις

 

Η κλινική συμμετέχει ενεργά σε όλα τα συνέδρια της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας καθώς και Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με πληθώρα ανακοινώσεων και συμμετοχές σε στρογγυλές τράπεζες.
Επίσης συμμετέχει σε  πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και διεθνή συνέδρια Γενικής Χειρουργικής και Αγγειοχειρουργικής.

Οργάνωσε ή συμμετείχε στην οργάνωση συνεδρίων όπως :

 • 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής το 1978
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής το 1990
 • 2ο Βαλκανικό Συνέδριο Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής 1994
 • 1ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας - αγγειοχειρουργικής 1995
 • 2ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας - αγγειοχειρουργικής 1996
 • 2ο Ελληνο-Γερμανικό Συμπόσιο 1996
 • 3ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας - αγγειοχειρουργικής 1997
 • 4ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας - αγγειοχειρουργικής 1998
 • 5ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας - αγγειοχειρουργικής 1999
 • European Congress of Lymphology  1999
 • 6ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας - αγγειοχειρουργικής 2000
 • CET 2003 ( Carotid Endovascular Therapy 2003)
 • C.C.P.R. 2004 (Coronaries / Carotids / Peripherals / Renals / Endovascular Therapy )
 • A.V.E.M. 2006 ( Aristotle Vascular Experts Meeting)
 • A.V.E.M. 2007 ( Aristotle Vascular Experts Meeting)
 • A.V.E.M. 2008 ( Aristotle Vascular Experts Meeting)
 • A.V.E.M. 2009 ( Aristotle Vascular Experts Meeting)
 • Αναμετάδοση χειρουργείων από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου κατά την διάρκεια Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων.

Τόσο ο καθ. Β. Δαλαϊνας όσο και ο σημερινός διευθυντής καθ. Δ. Κισκίνης έχουν διατελέσει πρόεδροι της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000