Κλινικό έργο

Κλινικό έργο

 

Στο κλινικό έργο της Α' Πανεπιστημιακής χειρουργικής κλινικής περιλαμβάνονται:

I. Τακτικά χειρουργεία σε πέντε αίθουσες εβδομαδιαίως ,στα οποία πραγματοποιείται όλο το φάσμα των χειρουργικών – αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.
II. Επιπλέον αίθουσα τακτικού χειρουργείου κάθε δεύτερη εβδομάδα για την κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών ασθενών.
III. Day - surgery κάθε Δευτέρα στα χειρουργεία της βραχείας κλινικής , στα οποία καλύπτονται και οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών με τοποθέτηση υποδόριων διαύλων χημειοθεραπείας (in fuse a port )
IV. Σηπτικό χειρουργείο κάθε Πέμπτη στις αίθουσες των μικροεπεμβάσεων στο τμήμα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων .

 

Η κλινική παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις εφαρμόζει τις νέες χειρουργικές τεχνικές.

a.  Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.
b.  Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις κλασσικής χειρουργικής, χειρουργικής ογκολογίας, αγγειο-ογκολογικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε όλο το φάσμα.

 

Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική λειτουργεί τακτικά εξωτερικά ιατρεία πέντε ημέρες την εβδομάδα κάθε εβδομάδα: 

  • Γενικής χειρουργικής τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή) 
  • Ιατρείο παχέως εντέρου και πρωκτού κάθε Πέμπτη 
  • Ιατρείο μαστού κάθε Παρασκευή 
  • Ογκολογικό ιατρείο  κάθε Παρασκευή 
  • Αγγειοχειρουργικό ιατρείο δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη – Πέμπτη)
  • Ιατρείο ενδοκρινών αδένων

 

Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική συμμετέχει στο κυκλικό πρόγραμμα γενικών εφημεριών και πρωινών καλύψεων του νοσοκομείου. Το αγγειοχειρουργικό τμήμα της είναι επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση των συναφών με την ειδικότητα περιστατικών σε όλες τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, αλλά και σε καθημερινή βάση υπό τη μορφή εσωτερικής κάλυψης των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Κατά την διάρκεια των τριών ετών λειτουργίας της κλινικής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υπάρχει ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα, όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που παραθέτει η στατιστική υπηρεσία του νοσοκομείου (πιν. 1 ).

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

2004

2005

2006

2007

2008

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1829

1910 ↑

2227 ↑

2360 ↑

2346

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ

956

1097 ↑

1176 ↑

1192 ↑

1200 ↑

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

10794

10738

10958

10221

10763

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

5,9

5,6 ↓

4,9 ↓

4,33 ↓

4,5 ↑

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

87 %

86,5%

88,3% ↑

82,4%

86,7% ↑

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ/ΩΡΕΣ

0,8 / 19,2h

0,8 / 19,2h ↓

0,6 / 14.4h  ↓

0,77 / 18,7h ↑

0,58 / 14h ↓

Πίνακας 1. Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας Α' Παν. Χειρ. 2004-2008

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000