Γενικά

Γενικά

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323593

Ιστορία της κλινικής

 

Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική άρχισε τη λειτουργία της το έτος 1942 με την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Αναστάσιου Μισιρλόγλου. Εγκαταστάθηκε αρχικά, μαζί με άλλες πανεπιστημιακές κλινικές, στο Δημοτικό Νοσοκομείο (νυν Αγιος Δημήτριος) στις 20 Μαϊου του 1943. Το αρχικό προσωπικό της κλινικής συμπεριλάμβανε δύο επιμελητές και ένα βοηθό. Η εγκατάσταση και λειτουργία της στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έγινε το 1953, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003. Από τον Ιανουάριο του 2004 μεταφέρθηκε με όλο σχεδόν το ιατρικό της δυναμικό στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Το 1968 γίνεται στην Α' Χειρουργική Κλινική η πρώτη, σε πανελλήνιο επίπεδο, πτωματική μεταμόσχευση νεφρού από τον Καθηγητή Κ. Τούντα. Ο καθηγητής Λαζαρίδης προβαίνει το 1970 στην πρώτη μεταμόσχευση από πατέρα δότη σε συνεργασία με τον καθηγητή Βαλτή και μέχρι της αποχωρήσεως του πραγματοποιεί 247 νεφρικές μεταμοσχεύσεις με αποτελέσματα εφάμιλλα μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.

Από της διευθύνσεως Κ. Τούντα, αλλά ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του το 1969 και την εκλογή του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, στην A' Πανεπιστημιακή Xειρουργική, διενεργούνται με αύξουσα συχνότητα καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις μέχρι το 1986, οπότε και ιδρύθηκε ξεχωριστή Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Α.Π.Θ. . Η κλινική αυτή επανδρώθηκε με στελέχη της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής και είχε πρώτο διευθυντή τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη. Ήδη από το 1961 διενεργούνται στην Α' Χειρουργική Κλινική μείζονες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις. Η αντιμετώπιση αγγειακών ασθενών συστηματοποιείται και διευρύνεται μετά το 1969 με την παρουσία του καθ. Λαζαρίδη και εν συνεχεία αναβαθμίζεται περεταίρω μετά το 1986, υπό τη διεύθυνση του αναπλ. Καθηγητή Ι. Σάπικα. Πολλά στελέχη της κλινικής εκπονούν στο χρονικό αυτό διάστημα διδακτορικές διατριβές με αμιγώς αγγειοχειρουργικά θέματα, όπως η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, της πυλαίας υπερτάσεως και της νεφραγγειακής υπερτάσεως. Το 1990, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Δαλαϊνα, αναγνωρίζεται η αγγειοχειρουργική ως μονο-ειδικότητα, γεγονός που ωθεί την κλινική σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στον αγγειοχειρουργικό τομέα.

Η κλινική σήμερα

Η κλινική σήμερα είναι εγκατεστημένη στον 4ο όροφο του κτιρίου του Παπαγεωργίου και έχει δύναμη 34 κλινών. Το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής αποτελούν: Στην Γενική Χειρουργική: 1 Καθηγητής Χειρουργικής,4 Αναπληρωτές Καθηγητές,1 επικ.Καθηγητής και 7 ειδικευόμενοι ιατροί.

Στην Αγγειοχειρουργική:1 Καθηγητής ,1 Aναπλ.Καθηγητητής,2 ακαδημαϊκοί υπότροφοι,και 2 ειδικευόμενοι ιατροί.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000