Πεπραγμένα 2016

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016

1. Οργάνωση συνεδρίων ημερίδων – Workshop

Οργάνωση του 1ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παίδων – Workshop σε ζωντανά (wet lab) πειραματόζωα (χοίροι Landrace) στο Πειραματικό Χειρουργείο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Μάϊος 2015, Θεσσαλονίκη. Η εξάσκηση αφορούσε ενδοπεριτοναϊκές και εξωπεριτοναϊκές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις καθώς επίσης και θωρακοσκοπικές επεμβάσεις. Οι λιγότερο έμπειροι συμμετέχοντες διδάχτηκαν τις βασικές αρχές των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 

2. Ξένες και ελληνικές ανακοινώσεις σε ημερίδες , συνέδρια

Laparoscopic lymphatic sparing Palomo with simultanoues ligation of dilated deferential veins for pediatric varicocele.

Vassilios  Mouravas, Chrysostomos Kepertis, Vassilios Lambropoulos, Andreas Neofytou, Ioannis Spyridakis

Παρουσιάστηκε στο 17ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων EUPSA ,  June 15th – 18th , 2016 Milan, Italy.

3. Ξένες και ελληνικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (impact factor – citation index) –έκδοση βιβλίων

1.An unusual foreign body within the appendix.

Lambropoulos V, Fotoulaki M, Kepertis C, Neofytou A, Spyridakis I.

Med J Malaysia. 2016 Oct;71(5):298-299.

2.Abnormal Origin and Course of the Accessory Phrenic Nerve: Case Report.

Paraskevas G, Koutsouflianiotis K, Kitsoulis P, Spyridakis I.

Acta Medica (Hradec Kralove). 2016;59(2):70-1. doi: 10.14712/18059694.2016.55.

3.Dilatation of the Proximal Cystic Duct: Is It a Variant to "Type VI" Choledochal Cyst?

Kaselas C, Patoulias D, Patoulias I, Spyridakis I.

J Clin Diagn Res. 2016 Jun;10(6):PD07-9. doi: 10.7860/JCDR/2016/20630.8000. 

4.Dimercaptosuccinic acid scan challenges in childhood urinary tract infection, vesicoureteral reflux and renal scarring investigation and management.

Roupakias S, Sinopidis X, Tsikopoulos G, Spyridakis I, Karatza A, Varvarigou A.

Minerva Urol Nefrol. 2016 Jun 29. [Epub ahead of print]

5.Imperforate Anus with Fistula Exiting at the Penile Skin.

Sfoungaris D, Mouravas V, Lambropoulos V, Kepertis C, Spyridakis I.

J Clin Diagn Res. 2016 Mar;10(3):PD01-2. doi: 10.7860/JCDR/2016/17730.7334.

 6.Repair of Postoperative Abdominal Hernia in a Child with Congenital Omphalocele Using Porcine Dermal Matrix.

Lambropoulos V, Mylona E, Mouravas V, Tsakalidis C, Spyridakis I, Mitsiakos G, Karagianni P.

Case Rep Med. 2016;2016:1828751. doi: 10.1155/2016/1828751.

 7.Left Sided Appendicitis: Once Burned Twice Shy.

Kaselas C, Spyridakis I, Patoulias D, Tsioulas P, Patoulias I.

J Clin Diagn Res. 2016 Feb;10(2):PD07-9. doi: 10.7860/JCDR/2016/16739.7210.

 8.Recurrent giant cell fibroblastoma: Malignancy predisposition in Kabuki syndrome revisited.

Karagianni P, Lambropoulos V, Stergidou D, Fryssira H, Chatziioannidis I, Spyridakis I.

Am J Med Genet A. 2016 May;170A(5):1333-8. doi: 10.1002/ajmg.a.37584.

9.Parameatal Urethral Cyst in a Newborn-A Case Report and Review of the Literature.

Kaselas C, Spyridakis I, Patoulias D, Tsioulas P, Patoulias I.

J Clin Diagn Res. 2016 Jan;10(1):SD01-2. doi: 10.7860/JCDR/2016/16738.7033.

10.Dealing With the Processus Vaginalis: Last 25 Years' Data on Histology and Embryology Are Missing From a Series of Publications in the Imaging Literature.

Sfoungaris D, Mouravas V.

J Ultrasound Med. 2016 Aug;35(8):1830. doi: 10.7863/ultra.16.03070. No abstract available.

11.What is the impact of simple ligation on patent processus vaginalis?

Mouravas V, Sfoungaris D.

J Pediatr Urol. 2016 Oct;12(5):323. doi: 10.1016/j.jpurol.2016.04.025. No abstract available.

12.Comment to: A purse-string suture at the level of internal inguinal ring, taking only the peritoneum leaving the distal sac: is it enough for inguinal hernia in pediatric patients? Lee DY, Baik YH, Kwak BS, Oh MG, Choi WY. Hernia 2015;19:607-610.

Mouravas V, Sfoungaris D.

Hernia. 2016 Apr;20(2):333-4. doi: 10.1007/s10029-015-1453-7. No abstract available.

13.A combined preperitoneal and inguinal approach for redo orchiopexy.

Sfoungaris D, Mouravas V.

J Pediatr Urol. 2016 Feb;12(1):43.e1-6. doi: 10.1016/j.jpurol.2015.05.035.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000