Αντιμετώπιση Διαφόρων Παθήσεων

 

Η κλινική έχει την δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των παθήσεων όλων των συστημάτων ως ακολούθως:

 

  1. Κ.Ν.Σ, Σ.Σ, Κεφαλή (Μηνιγγομυελοκήλη,Υδροκέφαλος, Εγκεφαλοκήλη, Κρανιοσυνοστέωση, Επισκληρίδια - Υποσκηρίδια Αιματώματα, Υγρώματα)
  2. Πρόσωπο (Διαμαρτίες προσώπου, Σχιστίες, όπως Χειλεοσχιστία, Υπερώϊο-σχιστία, Κολόβωμα, κ.ά)
  3. Τράχηλος (Τερατώματα, Κυστικό ύγρωμα, κ.ά)
  4. Θώρακας (Διαφραγματοκήλες, Ατρησία Οισοφάγου, Λοβώδες εμφύσημα, Σκαφοειδές- Καρινοειδές Στέρνο κ.ά)
  5. Κοιλιά (Ατρησίες, Στενώσεις Γαστρεντερικού Σωλήνα, ΝΕΚ παθήσεις Ήπατος και Χοληφόρων-Παγκρέατος Πυλαία Υπέρταση κ.ά)
  6. Επιφάνεια Σώματος Έγκαύματα, Γαστρόσχιση, Εξόμφαλος, Κλοάκη κ.ά)
  7. Ουροποιητικό (ΣΠΟΥΣ, ΣΚΟΥΣ, Κ.Ο.Π, βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας, εκστροφή ουροδόχου κύστεως κ.ά)
  8. Γεννητικό (Υποσπαδίας, Επισπαδίας, αμφίβολο φύλο, κρυψορχία κ.ά)
  9. Κινητικό (Υπεράριθμοι Δάκτυλοι, Συνδακτυλίες, Ραιβόκρανο κ.ά)
  10. Όγκοι (Νευροβλάστωμα, Νεφροβλάστωμα, Τερατώματα, Ηπατοβλάστωμα κ.ά)

 

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000