Εξειδικεύσεις

 • Νεογνική Χειρουργική
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 • Θωρακοσκοπική Χειρουργική (VATS)
 • Ενδοσκοπήσεις
 • Διαγνωστικές βιοψίες όλων των συστημάτων
 • Στο άμεσο μέλλον έχουν προγραμματισθεί οι ακόλουθες νέες εξειδικεύσειςτης Χειρουργικής των Παίδων:
  1. Η Ρομποτική Χειρουργική
  2. Η Εφαρμογή Ακτίνων Laser στη Χειρουργική των Παίδων
  3. Η ευρύτερη εφαρμογή της Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής (VATS)

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000