Κατανομή Κλινών

 

Η κλινική συνολικά διαθέτει 34 κλίνες που κατανέμονται ως ακολούθως:

  • 6 λίκνα και θερμοκοιτίδες για νοσηλεία νεογνών
  • 8 κουνάκια, για νοσηλεία βρεφών
  • 8 μεγαλύτερες κούνιες για νοσηλεία νηπίων
  • 12 μεγάλες κλίνες για νοσηλεία μεγαλύτερων παιδιών

Οι μονάδες που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν στη Β' ΠΔΧ/ΑΠΘ είναι οι ακόλουθες:

  • Μονάδα Νεογνικής Χειρουργικής
  • Μονάδα Βρεφικής Χειρουργικής, με 8 ειδικά κουνάκια
  • Μονάδα Εγκαυμάτων 2-4 κλινών, που είναι Αυξημένης Φροντίδας
  • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (2 μονόκλινοι θάλαμοι) για αντιμετώπιση βαριών περιπτώσεων
  • Μονάδα Μιας Ημέρας Νοσηλείας, 2 κλινών
  • Μονάδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη αίθουσα, 3 φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή (8:00– 15:00).

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000