Γνωστικό Αντικείμενο

ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323594

Το γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής των Παίδων, περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των χειρουργικών συγγενών διαμαρτιών και των επίκτητων χειρουργικών παθήσεων όλων των συστημάτων, που εμφανίζονται από τη γέννηση του παιδιού, έως και την ηλικία των 14 ετών.
Η ειδικότητα της Χειρουργικής των Παίδων εμπεριέχει τον κύκλο της ζωής ενός ατόμου, από τη γέννησή του, μέχρι την τελική ανάπτυξή του.
Ο χειρουργός παίδων στο Νοσοκομείο Great Ormond street στο Λονδίνο, Sir Burrington Ward, το 1928 ανέφερε ότι, η αντιμετώπιση του ενήλικα χειρουργικού ασθενούς, σαν να είναι ένα παιδί, είναι άποψη επιστημονικά αποδεκτή. Ενώ, το αντίθετο, δηλαδή, όταν το παιδί θεωρείται μικρογραφία του ενήλικα, αυτό οδηγεί σε εσφαλμένα αποτελέσματα.
Το γεγονός αυτό, οφείλεται στις πολλές ιδιαιτερότητες και διαφορές του μικρού ασθενούς, σε σχέση με τον ενήλικα και ιδιαίτερα για τα νεογνά και βρέφη. Όλα τα παραπάνω, ενισχύουν τον απαραίτητο ρόλο του χειρουργού παίδων, για την αντιμετώπιση των διαφόρων συγγενών και επίκτητων χειρουργικών παθήσεων της Νεογνικής, Βρεφικής και Παιδικής ηλικίας.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000