Δημοσιεύσεις

47 Δημοσιευσεις (2004-2008)Συγγραφείς: F. Topouzis, A.L. Coleman, F. Yu, L. Mavroudis, E. Anastassopoulos, A. Koskosas, T. Pappas S. Dimitrakos, N.T. Stangos
Τίτλος: Sensitivity and specificity of the 76-suprathreshold visual field test to detect eyes with visual field defect by Humphrey threshold testing in a population-based setting: the Thessaloniki eye study
Έντυπο: Am J Ophthalmol 137:420-25,2004 (IF: 2,332)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: P. Tranos, S. Wickremasinghe, N.T. Stangos,F. Topouzis, I. Tsinopoulos, C.E. Pavesio
Τίτλος: Macular oedema
Έντυπο: Surv Ophthalmol 49:470-90, 2004 (IF: 3,221)
Είδος: Mείζων ανασκόπηση

Συγγραφείς: P.G. Tranos, F. Topouzis, N.T. Stangos, S. Dimitrakos, P. Economidis, M. Harris, A.L. Coleman
Τίτλος: Effect of laser photocoagulation treatment for diabetic macular oedema on patientʼs vision related quality of life
Έντυπο: Current Eye Research 29:41-9,2004 (IF: 1,097)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: P. Tranos, R. Asaria, W. Aylward, P. Sullivan, W. Franks
Τίτλος: Long term outcome of secondary glaucoma following vitreoretinal surgery
Έντυπο: Br J Ophthalmol 88:341-3, 2004 (IF: 2,000)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: ITsinopoulos, PTranos, FTopouzis, K Hundal, P.Brazitikos
Τίτλος: Atypical acute retinal necrosis (ARN) responding to late treatment
Έντυπο: Eye 18:203-4,2004(IF: 1,496)
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: P. Tranos, G. Bhar, B. Little
Τίτλος: Postoperative intraocular pressure spikes: the need to treat
Έντυπο: Eye 18:673-9, 2004 (IF: 1,496)
Είδος: Ανασκόπηση

Συγγραφείς: ITsinopoulos, A. Manthos, P. Kalapadakis, N. Chalvatzis, K. Kallinderis, A. Alexandridis
Τίτλος: Postoperative Eintrűbungen einer Silikonlinse zweiter Generation
Έντυπο: Klin Mbl Augenheilk 221:122-4,2004(IF: 0,478)
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: P.D. Brazitikos, S. Androudi, ITsinopoulos, N.T. Papadopoulos, M. Balidis, N. Georgiadis
Τίτλος: Functional and anatomic results of macular hole surgery complicated by massive indicyanine green subretinal migration
Έντυπο: Acta Ophthalmol Scand 82:613-5,2004(IF: 0,974)
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: C. Augood, A. Fletcher, G. Bentham., U. Chakravarthy, P.T.V.M. De Jong., M. Rahu, J. Seland, G. Soubrane, L. Tomazzoli, F. Topouzis, J. Vioque, I. Young
Τίτλος: Methods for a population based study of the prevalence and risk factors for Age Related Maculopathy and Macular Degeneration in elderly European populations: the EUREYE study
Έντυπο: Ophthalmic Epidemiology 11:117-29,2004(IF:1.246)
Είδος: Επιδημιολογική κλινική- Εργαστηριακή Ευρωπαϊκή μελέτη

Συγγραφείς: CP Jonescu-Cuypers., A. Harris, R Wilson., L. Kagemann, LV. Mavroudis, F. Topouzis, A.L. Coleman
Τίτλος: Reproducibility of the Heidelberg Retinal Flowmeter in determining low perfusion areas in peripapillary retina.
Έντυπο: Br J Ophthalmol 88:1266-9, 2004(IF: 2,000)
Είδος: Μεθοδολογική έρευνα

Συγγραφείς: A.S. Ioannidis, P.G. Tranos, M. Harri
Τίτλος: Valsalva retinopathy associated with riding a motorcycle
Έντυπο: Eye 18:329-31, 2004 (IF: 1,496)
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: P. Tranos, M. Singh, N.M. Peter, L. Dhir, C. Kon, S. Rassam
Τίτλος: Transpupillary thermotherapy for the treatment of subfoveal chroidal neovasularization associated with age-related macular degeneration
Έντυπο: Acta Ophthalmol Scand 82:585-90, 2004 (IF: 0,974)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: P.G. Tranos, S.M. Ghazi-Nouri, G.S. Rubin, Z.C. Adams, D.G. Charteris
Τίτλος: Visual function and subjective perception of visual ability after macular hole surgery
Έντυπο: Am J Ophthalmol 138:995-1002, 2004 (IF: 2,332)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: E.A. Bouzas, P. Karadimas, C. Kanaka-Gantenbein, C. Papastathopoulos,S. Dimitrakos, G. Mastorakos
Τίτλος: Ophthalmologic findings in cerebrofaciothoracic dysplasia
Έντυπο: JPediatrOphthalmolStrabismus 42:47-51,2005(IF: 0,490)
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: K.G. Boboridis,S.A.Dimitrakos, N.S. Georgiadis, N.T. Stangos
Τίτλος: Combination of periocular mucocutaneous flaps for the one-stage reconstruction of extensive defects of the eyelid
Έντυπο: Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 39:100-3,2005(IF:0,301)
Είδος: Παρουσίαση χειρουργικής τεχνικής

Συγγραφείς: A.S. Neubauer, C. Chryssafis, M. Thiel, I.Tsinopoulos, C. Hirneiss, A. Kampik
Τίτλος: Age effect on retina and optic disc normal values
Έντυπο: Ophthalmic Res 37:243-9,2005(IF:1,000)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: J.H. Chan, H.S. Dua, P.G. Tranos, J.D. Jagger, F.L. Lim
Τίτλος: Pseudohypopyon due to malignanat infiltration of the anterior chamber in multiple myeloma
Έντυπο: Eye 19;112-3,2005 (IF: 1,496)
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: Ν.Μ. Peter, Ρ. Nath, P.G. Tranos, M. Teimory
Τίτλος: Bilateral lens subluxation associated with atopic eczema.
Έντυπο: Eur J Ophthalmol 15:409-11,2005 (IF:0.534)))
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: F. Topouzis, P. Tranos, A. Koskosas, T. Pappas, E. Anastassopoulos, S. Dimitrakos, M.R. Wilson
Τίτλος: Risk of sudden visual loss following filtration surgery in end-stage glaucoma
Έντυπο: Am J Ophthalmol 140:661-6,2005(IF:2,332)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: Topouzis F., Tranos P., Koskosas A., Pappas T., Anastasopoulos E., Dimitrakos S., Wilson M.R
Τίτλος: Risk of sudden visual loss following filtration surgery in end-stage glaucoma.
Έντυπο: Academy Express / American Academy of Ophthalmology. Vol. 4, No. 44, Nov. 9, 2005
Είδος: Αναδημοσίευση άρθρου μετά από επιλογή

Συγγραφείς: Topouzis F., Tranos P., Koskosas A., Pappas T., Anastasopoulos E., Dimitrakos S., Wilson M.R
Τίτλος: Risk of sudden visual loss following filtration surgery in end-stage glaucoma.
Έντυπο: International Glaucoma Review 7:3,2006
Είδος: Αναδημοσίευση άρθρου μετά από επιλογή

Συγγραφείς: Topouzis F., Tranos P., Koskosas A., Pappas T., Anastasopoulos E., Dimitrakos S., Wilson M.R
Τίτλος: Risk of sudden visual loss following filtration surgery in end-stage glaucoma.
Έντυπο: Am J Ophthalmol. 141: author reply 983-4, 2006
Είδος: author reply

Συγγραφείς: Topouzis F., Tranos P., Koskosas A., Pappas T., Anastasopoulos E., Dimitrakos S., Wilson M.R
Τίτλος: Risk of sudden visual loss following filtration surgery in end-stage glaucoma.
Έντυπο: Am J Ophthalmol. 142: author reply199- 200, 2006
Είδος: author reply

Συγγραφείς: C. Augood, J.R. Vingerling, PTVM de Jong, U. Chakravarthy, J. Seland, G. Soubrane, L. Tomazzoli, F. Topouzis, G. Bentham, J. Vioque, I.S. Young, A.E. Fletcher
Τίτλος: Prevalence of Age- Related Maculopathy in older Europeans.
The EUREYE Study.
Έντυπο: Arch Ophthalmol 124:661-6, 2006
Είδος: Επιδημιολογική, κλινική-Εργαστηριακή, Ευρωπαϊκή μελέτη

Συγγραφείς: Konstas A., G., P., Topouzis F., Leliopoulou O., Pappas Th., Georgiadis N., Jenkins J., N., Stewart W., C
Τίτλος: 24-hour intraocular pressure control with maximum medical therapy compared with surgery in patients with advanced open-angle glaucoma.
Έντυπο: Ophthalmology 113:765, 2006
Είδος: Κλινική μελέτη

Συγγραφείς: E. Tsina, N. Udar, K. Small, F. Topouzis
Τίτλος: An atypical presentation of lattice corneal dystrophy in a patient with juvenile glaucoma
Έντυπο: Eye. 20:979-80,2006 Epub 2005 Sep 16
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: Topouzis F., Coleman A.L., Harris A., Jonescu-Cuypers C., Yu F., Mavroudis L., Anastasopoulos E., Pappas Th., Koskosas A., Wilson M.R
Τίτλος: Association of blood pressure status with the optic disc structure in non glaucoma subjects. The Thessaloniki Eye Study
Έντυπο: Am J Ophthalmol 142:60-67, 2006
Είδος: Επιδημιολογική μελέτη

Συγγραφείς: Jonas J.B
Τίτλος: Association of blood pressure status with the optic disc structure
Έντυπο: Am J Ophthalmol 2006
Είδος: Editorial για τον σχολιασμό του άρθρου “Topouzis F., Coleman A.L., Harris A., Jonescu-Cuypers C., Yu F., Mavroudis L., Anastasopoulos E., Pappas Th., Koskosas A., Wilson M.R. Association of blood pressure status with the optic disc structure in non glaucoma subjects. The Thessaloniki Eye Study. Am J Ophthalmol 2006;142:60-67”.

Συγγραφείς: P. Tranos,NM Peter, R. Nath, MV Singh, S. Wren, S. Dimitrakos, S. Rassam, C. Kon
Τίτλος: Visual function following transpupillary thermotherapy with adjusted laser parameters for the treatment of exudative age-related macular degeneration. A pilot study
Έντυπο: Clin Exp Ophthalmol, 34:226-32,2006(IF:1,031)
Είδος: Κλινική – Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: Konstas A..G, G., P., Topouzis F., Leliopoulou O., Pappas Th., Georgiadis N., Jenkins J., N., Stewart W., C
Τίτλος: 24-hour intraocular pressure control with maximum medical therapy compared with surgery in patients with advanced open-angle glaucoma
Έντυπο: International Glaucoma Review 8;2, 2006
Είδος: Αναδημοσίευση άρθρου μετά από επιλογή

Συγγραφείς: Topouzis F., Coleman A.L., Harris A., Anastasopoulos E., Yu F., Koskosas A., Pappas Th., Mavroudis L., Wilson M.R.
Τίτλος: Prevalence of age-related macular degeneration in Greece. The Thessaloniki Eye Study
Έντυπο: Am J Ophthalmol 142:1076-9, 2006, Epub 2006 Sep 5.
Είδος: Επιδημιολογική μελέτη

Συγγραφείς: Boura P, Tselios K, Kamali S, Skendros P, Sarantopoulos A, Topouzis F.
Τίτλος: Concurrent relapsing central nervous system and ocular involvement in a case of life-threatening Adamantiades-Behçet Disease (ABD).
Έντυπο: Neurol Sci. 27:432-5, 2006
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: Chakravarthy U., Augood C., Bentham G., deJong PTVM., Rahu M., Seland J., Soubrane G., Tomazzoli L., Topouzis F., Vioque J., Fletcher A
Τίτλος: Cigarette smoking and age-related macular degeneration in the Eureye Study
Έντυπο: Ophthalmology 114:1157-63, 2007 Epub 2007 Mar 6.
Είδος: Επιδημιολογική ευρωπαϊκή μελέτη

Συγγραφείς: Topouzis F., Melamed S., Danesh-Meyer H., Wells A., Kozobolis V., Wieland H., Andrews R., and Wells D. and the International Travoprost/Timolol study group
Τίτλος: A 1-year study to compare the efficacy and safety of once-daily travoprost 0.004%/timolol 0.5% to once-daily latanoprost 0.005%/timolol 0.5% in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.
Έντυπο: Eur J Ophthalmol 17:183-90, 2007
Είδος: Κλινική μελέτη

Συγγραφείς: C. Symeonidis, E Diza, E. Papakonstantinou, E. Souliou, G. Karakiulakis, S.A. Dimitrakos
Τίτλος: Expression of matrix metalloproteinases in the subretinal fluid correlates with the extent of rhegmatogenous retinal detachment
Έντυπο: Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 245:560-8, 2007 Epub 2006 Aug 29
Είδος: Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: Topouzis F
Τίτλος: Is the microdensitometric method a new gold standard for retinal arteriolar narrowing detection?
Έντυπο: Am J Hypertens. 20:506-7, 2007
Είδος: Review

Συγγραφείς: Topouzis F, Koskosas A, Pappas T, Anastasopoulos E, Raptou A, Psilas K.>
Τίτλος: Foveomacular retinitis and associated optical coherence tomography findings
Έντυπο: Ophthalmic Surg Lasers Imaging 38:333-5, 2007
Είδος: Κλινική μελέτη

Συγγραφείς: Mavroudis L, Harris A, Topouzis F, Wilson MR, Yu F, Anastasopoulos E, Koskosas A, Siesky B, Pappas T, Founti P, Coleman AL.
Τίτλος: Reproducibility of pixel-by-pixel analysis of Heidelberg retinal flowmetry images: the Thessaloniki Eye Study.
Έντυπο: Acta Ophthalmol Scand. 2007 Sep 10; [Epub ahead of print]
Είδος: Επιδημιολογική μελέτη

Συγγραφείς: Topouzis F, Wilson MR, Harris A, Anastasopoulos E, Yu F, Mavroudis L, Pappas T, Koskosas A, Coleman AL
Τίτλος: Prevalence of open-angle glaucoma in Greece: the Thessaloniki Eye Study
Έντυπο: Am J Ophthalmol 144:511-9, 2007
Είδος: Επιδημιολογική μελέτη

Συγγραφείς: Topouzis F, Coleman AL, Harris A, Koskosas A, Founti P, Gong G, Yu F, Anastasopoulos E, Pappas T, Wilson MR.
Τίτλος: Factors Associated with Undiagnosed Open-Angle Glaucoma: The Thessaloniki Eye Study
Έντυπο: Am J Ophthalmol. 2007 Nov 27; [Epub ahead of print]
Είδος: Επιδημιολογική μελέτη

Συγγραφείς: Symeonidis C, Diza E, Papakonstantinou E, Souliou E, Dimitrakos SA, Karakiulakis G
Τίτλος: Correlation of the extent and duration of rhegmatogenous retinal detachment with the expression of matrix metalloproteinases in the vitreous
Έντυπο: Retina 27:1279-85, 2007
Είδος: Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: Rossetti L, Karabatsas CH, Topouzis F, Vetrugno M, Centofanti M, Boehm A, Viswanathan A, Vorwerk C, Goldblum D.
Τίτλος: Comparison of the effects of bimatoprost and a fixed combination of latanoprost and timolol on circadian intraocular pressure
Έντυπο: Ophthalmology 114:2244-51, 2007 Epub 2007 Apr 25.
Είδος: Κλινική μελέτη

Συγγραφείς: Mataftsi A., Schorderet D., Chachoua L., Boussalah M., Nouri M., Barthelmes D., Borruat F-X., Munier F.
Τίτλος: Novel TULP1 Mutation Causing Leber Congenital Amaurosis or Early Onset Retinal Degeneration
Έντυπο: IOVS 48 (11): 5160-67, 2007
Είδος: Κλινική-Εργαστηριακή μελέτη

Συγγραφείς: Chalvatzis N.,
Τίτλος: Parosteal Osteosarcoma of the Orbitn
Έντυπο: Ophthal Plast Reconstr Surg 24 (3):229-31, 2008
Είδος: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Συγγραφείς: Tsinopoulos I., Symeonidis C., Frangou E., Dimitrakos S.A
Τίτλος: Capsule contraction syndrome in eight cases of hydrophobic one-piece intraocular lens implantation
Έντυπο: Clin Exp Optom 91 (5): 469-72, 2008 Epub 2008 Jan 8
Είδος: Κλινική μελέτη

Συγγραφείς: Stergiou PK, Symeonidis C, Dimitrakos SA.
Τίτλος: Coats' disease: treatment with intravitreal bevacizumab and laser photocoagulation
Έντυπο: Acta Ophthalmol. 2008 Oct 30. [Epub ahead of print]
Είδος: Κλινική μελέτη

Κύριο Μενού

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000