Ερευνητικό έργο

Ερευνητικές ΔραστηριότητεςΒασική Έρευνα

  1. Επιδημιολογία γλαυκώματος και παθήσεων της ωχράς
  2. Γενετική
  3. Βιοχημεία Υαλοειδούς, Υπαμφιβληστροειδικού Χώρου

Κλινική Έρευνα

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000