Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 

Προπτυχιακή εκπαίδευση
144 φοιτητών Ιατρικής, Θ' Εξαμήνου, στην Οφθαλμολογία
(2 ώρες Κλινική άσκηση και 2 ώρες Φροντιστήρια Δεξιοτήτων)
κάθε Τετάρτη 12.00-16.00 κατά το χειμερινό εξάμηνο

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής

Δια βίου εκπαίδευση Ιατρών
1. Εκπαίδευση 2 Ειδικευομένων Ιατρών στην Οφθαλμολογία
2. Μετεκπαίδευση Ιατρών του ΕΣΥ και του Ι.Κ.Α. σε τομείς εξειδίκευσης
3. Δια βίου εκπαίδευση Οφθαλμιάτρων
4. Επιστημονικές ημερίδες

 

Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική του Α.Π.Θ. έχει διοργανώσει τις εξής
12 Ημερίδες δια βίου εκπαίδευσης:

23/04/2005 Νέες απεικονιστικές μέθοδοι στο γλαύκωμα I
22/10/2005 Διαθλαστική χειρουργική του φακού I
10/12/2005 Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς - Η κοινωνική διάσταση
27/5/2006 Νέες απεικονιστικές μέθοδοι στο γλαύκωμα ΙΙ
06/10/2006 Οφθαλμοπλαστική και χειρουργική οφθαλμικού κόγχου
02/12/2006 Διαθλαστική χειρουργική του φακού ΙΙ
10/11/2007 Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς - Η οικονομική διάσταση
17/11/2007 Απεικονιστικές μέθοδοι στο Γλαύκωμα
29/11/2007 Interactive εκπαίδευση στη φακοθρυψία
01/12/2007 Διαθλαστική χειρουργική του φακού ΙΙΙ
04/10/2008 Οφθαλμοπλαστική και παθήσεις της επιφάνειας του βολβού
15/11/2008 Διαθλαστική χειρουργική του φακού ΙV

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000