Κλινικό έργο

Δραστηριότητες

 

Κίνηση Ασθενών κατά το έτος 2008

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία (κάθε 4 ημέρες)
6530 ασθενείς

10.000 ασθενείς περίπου
Aσηπτα μεσαία και μεγάλα/ βαριά Χειρουργεία 1.325 ασθενείς
Κλινική Νοσηλεία 3.295 ασθενείς
Μέση διάρκεια νοσηλείας 2,18 ημέρες
Μέση πληρότητα Κλινικής 115,58%

 

Κλινικές Εξειδικεύσεις

 1. Διαθλαστική Χειρουργική του φακού
 2. Χειρουργική υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς
 3. Χειρουργική της ωχράς κηλίδας
 4. Πλαστική χειρουργική οφθαλμικού κόγχου και εξαρτημάτων
 5. Παθολογία ωχράς κηλίδας
 6. Διαβητολογική Οφθαλμολογία
 7. Γλαύκωμα
 8. Νεογνολογική Οφθαλμολογία - ΠαιδοοφθαλμολογίαΚλινική

 1. Τμήμα Κλινικής Νοσηλείας και Μικροεπεμβάσεων, δυνάμεως 17 κλινών
 2. Διαγνωστικά Εργαστήρια Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών
  1. Μονάδα Προσθίων μορίων του Οφθαλμού
  2. Μονάδα οπισθίων μορίων του Οφθαλμού
  3. Μονάδα Νεογνο- και Παιδοοφθαλμολογίας

 

Χειρουργεία

 1. Χειρουργική αίθουσα ασήπτων ενδοβολβικών επεμβάσεων ημερησίως
 2. Αίθουσα ασήπτων χειρουργείων οφθαλμικών εξαρτημάτων εβδομαδιαίως.
 3. Αίθουσα σηπτικών χειρουργείων εβδομαδιαίως
 4. Επεμβατικά εργαστήρια Laser

 

Εξωτερικά Ιατρεία

 1. 1 Μονάδα Γενικών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
 2. 1 Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων Επειγόντων Περιστατικών (ανά 4 ημέρες)
 3. 2 Μονάδες Ειδικών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, εκ περιτροπής των εξής:
  1. Πλαστικής χειρουργικής κόγχου και εξαρτημάτων
  2. Κερατοειδούς και επιφάνειας βολβού
  3. Ραγοειδούς και Συστηματικών παθήσεων
  4. Γλαυκώματος
  5. Μετεγχειρητικού ελέγχου καταρράκτη
  6. Χειρουργικής υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς
  7. Παθολογίας ωχράς
  8. Παθολογίας αγγείων αμφιβληστροειδούς - Διαβητολογικό
  9. Νεογνο- και Παιδοοφθαλμολογικό

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000