Ιστορικό

Σύντομο Ιστορικό:3.7.2003
Ίδρυση Β' Οφθαλμολογικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ
11.08.2003
Εγκατάστασή της στο Γ.Π.Ν. «Παπαγεωργίου».
23.10.2003
Εκλογή Σταύρου Α. Δημητράκου, Αν. Καθηγητή, στη θέση Διευθυντή
28.2.2004
Παραχώρηση μισής Πτέρυγας Κλινικής Νοσηλείας
1.3.2004
Κήρυξη έναρξης λειτουργίας της Κλινικής από το Διευθυντή της
Αναμόρφωση λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων
1.4.2004
Έναρξη κλινικής νοσηλείας ασθενών
3.7.2004
Πρώτη χειρουργική επέμβαση
3.8.2004
Λειτουργία των Εργαστηρίων Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών
19.8.2004
Αναγνώριση καταλληλότητας για πλήρη άσκηση στην Οφθαλμολογία
6.9.2004
Έναρξη τακτικής λειτουργίας χειρουργείων
13.10.2004
Εκπαίδευση 1ου Κλιμακίου 144 Φοιτητών Θ' Εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής
6.4.2005
Ένταξη Κλινικής στο Σύστημα Εφημεριών
1.3.2006
2η Αναμόρφωση λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων και Ημερήσιας Νοσηλείας
1.10.2007
Ίδρυση Μονάδας Προσθίων Μορίων του Οφθαλμού
1.11.2008
Ίδρυση Μονάδας Οπισθίων Μορίων του Οφθαλμού
1.4.2009
Ίδρυση Μονάδας Νεογνο- και Παιδοοφθαλμολογίας

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000