Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε πλήρη ανάπτυξησε Διεθνή Ορθοπαιδικά Περιοδικά

 

 1. Bouzakis KD, Mitsi S, Michailidis N, Mirisidis I, Mesomeris G, Maliaris G, Korlos A, Kapetanos G, Antonarakos P, Anagnostidis K.
  Loading simulation of lumbar spine vertebrae during a compression test using the finite elements method and trabecular bone strength properties, determined by means of nanoindentations. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2004 Jun;4(2):152-8.

 2. Sayegh F, Potoupnis M, Kapetanos G.
  Greater trochanter bursitis pain syndrome in females with chronic low back pain and sciatica. Acta Orthop Belg. 2004 Oct;70(5):423-8.

 3. Krystallis CT, Kirkos JM, Papavasiliou KA, Konstantinides PA, Kyrkos MJ, Kapetanos GA.
  Arthroscopic debridement of the osteoarthritic knee under local anesthesia. Acta Orthop Belg 2004; 70:260-67. 
                               
 4. Krystallis CT, Papavasiliou KA, Nikolaidou AI, Kirkos JM, Kyrkos MJ.
  Patellofemoral arthritis due to Localized Nodular Synovitis (LNS). Chir Organi Mov., LXXXIX, 273-279, 2004.

 5. Papavasiliou KA, Kapetanos GA, Kirkos JM, Pournaras J.
  Is Slipped Capital femoral Epiphysis (and) Hormonally Induced? J Musculoskel Neuron Interact 2004; 4(2):223.

 6. Sayegh FE, Tsintzas D, Kapetanos GA.
  Intrapelvic migration of a guide pin during fixation of a hip fracture: who and what is to blame? Acta Orthop Belg. 2005 Apr;71(2):239-41.

 7. Kirkos JM, Kyrkos MJ, Kapetanos GA, Haritidis JH.
  Brachial plexus palsy secondary to birth injuries. J Bone Joint Surg Br. 2005 Feb;87(2):231-5.

 8. Kirkos JM, Krystallis CT, Konstantinidis PA, Papavasiliou KA, Kyrkos MJ, Ikonomidids LG.
  Postoperative re-perfusion of drained blood in patients undergoing total knee arthroplasty: Is it really effective and cost-efficient? Acta Orthop Belg 2006;72(1):18-23.

 9. Nikolaides A, Dermon A, Papavasiliou K, Kirkos J.
  Coracoclavicular joint degeneration: An unusual cause of painful shoulder. A case report. Acta Orthop Belg 2006;72(1):90-92.

 10. Kapetanos GA, Hantzidis PT, Anagnostidis KS, Kirkos JM.
  Thoracic cord compression caused by disk herniation in Scheuermann's disease : A case report and review of the literature. Eur Spine J. 2006 Oct;15 Suppl 17:553-8.

 11. Kirkos JM, Kyrkos MJ, Kapetanos GA. Stress fractures of the lesser metatarsals after a Wilson osteotomy for correction of hallux valgus deformity. J Am Podiatr Med Assoc. 2006 Jan-Feb;96(1):63-6.

 12. Papavasiliou KA, Kirkos JM, Kapetanos GA, Pournaras J.
  The Potential
 13. Influence of Hormones in the development of Slipped Capital femoral Epiphysis. A preliminary study. J Ped Orthop B. 2007;16(1):1-5.

 14. Kirkos JM, Papavasiliou KA, Kyrkos MJ, Kapetanos GA.
  Bursal Osteochondromatosis overlaying an Osteochondroma in the Immature Skeleton. J Ped Orthop B. 2007 Mar;16(2):160-163.

 15. Kirkos JM, Sarris IK, Papavasiliou KA, Sayegh FE, Kapetanos GA.
  A rare new type of -divergent- fracture-dislocation of the ankle. A case-report. Δημοσιεύθηκε στο: Acta Orthop Traumatol Turc., 2007.

 16. Kapetanos GA, Papavasiliou KA, Makris V, Nikolaides AP, Kirkos JM, Symeonides PP.
  Case report. Recurrent spontaneous hemarthrosis following Total Knee Arthroplasty successfully treated with synoviorthesis. Δημοσιεύθηκε στο: J Arthroplasty, 2007.

 17. Papavasiliou K.A., Kirkos J.M., Potoupnis M.E., Sarris I.K., Sayegh F.E., Dimitriou C., Kapetanos G.A.
  The incidence of secondary hyperparathyroidism among postmenopausal women suffering from end-stage knee osteoarthritis. Intermediate results. Έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση στο: Calc Tissue Int.

 18. Beka A., Dermitzaki I., Christodoulou A., Kapetanos G., Markovitis M., Pournaras J.
  Children and adolescents with idiopathic scoliosis. Emotional reactions, coping mechanisms and self-esteem. Psychological reports 2006;98:447-485.

 19. Papavasiliou K.A., Kapetanos G.A., Kirkos J.M., Pournaras J.
  Evaluation of the serum levels of Growth Hormone, testosterone, Estradiol, Follicle Stimulating Hormone and Luteinizing Hormone in patients suffering from Slipped Capital Femoral Epiphysis (SCFE). A study in the hormonal influence. J Bone Joint Surg Br Proceedings Jul 2004; 86-B: 162.

 20. Papavasiliou KA, Kapetanos G.A., Kirkos J.M., Beslikas T.A., Papavasiliou V.A.
  The potential influence of I-Parathyroid hormone on the development of Slipped Capital femoral Epiphysis in adolescents. J Bone Joint Surg Br Proceedings Sep 2004; 86-B: 374.

 21. Kapetanos GA, Potoupnis M, Markou K, Kimiskidis VK, Symeonides PP, PournarasJ. Vestibular system evaluation in patients with idiopathic scoliosis by caloric stimulation.
  J Bone Joint Surg Br Proceedings
  , Sep 2004; 86-B: 313.

 22. Potoupnis M, Kapetanos GA, Kimiskidis VK, Markou K, Symeonides PP, PournarasJ. Motor system investigation in idiopathic scoliosis. A transcranial magnetic stimulation study.
  J Bone Joint Surg Br Proceedings
  , Sep 2004; 86-B: 313.

 23. Kirkos J.M., Krystallis C.Th., Konstantinidis P.A., Papavasiliou K.A., Kyrkos M.J., Ikonomidis L.G.
  The efficacy of postoperative blood drainage, salvage & re-perfusion in patients undergoing total knee arthroplasty. Bone Joint Surg Br Proceedings Mar 2006; 88-B: 106.

 24. Papavasiliou KA, Kirkos JM, Zilidou R, Pavlitou A, Dimitriou C, Kapetanos GA.
  Assessment of the incidence of secondary hyperparathyroidism in a group of -healthy- post-menopausal women suffering from primary knee osteoarthritis. Calc Tissue Int. 2006;78(Suppl):S116.

 25. Papavasiliou KA, Kirkos JM, Potoupnis M, Sarris I, Sayegh F, Dimitriou C, Kapetanos GA
  The impact of Total Knee Replacement on Intact-PTH level in -healthy- postmenopausal women suffering from primary osteoarthritis of the knee. Calc Tissue Int. 2006;78(Suppl):S116.

 26. Antonarakos P, Kapetanos GA, Chistodoulou A, Petsatodes G, Tsougas M, Pournaras J.
  Assessing the elastic properties of bone at microstructural level with load-depth techniques.J Bone Joint Surg Br Proceedings, Mar 2006; 88-B: 131.

 27. Sayegh FE, Kessidis E, Sarris J, Makris V, Kirkos JM, Kapetanos GA.
  A new effective method of reducing anterior dislocation of the shoulder.J Bone Joint Surg Br Proceedings, Mar 2006; 88-B: 142.

 28. Sayegh FE, Anagnostidis K, Makris V, Tsitouridis I, Kirkos J, Kapetanos GA.
  Percutaneous vertebroplasty of spinal pseudarthrosis in ankylosing spondylitis.
  J Bone Joint Surg Br Proceedings, Mar 2006; 88-B: 150 - 151.

 29. Papavasiliou K.A., Kirkos J.M., Potoupnis M.E., Sarris I.K., Sayegh F.E., Dimitriou C., Kapetanos G.A.
  The incidence of secondary hyperparathyroidism among postmenopausal women suffering from end-stage knee osteoarthritis. Intermediate results. Έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση στο: Calc Tissue Int.

 30. Papavasiliou K.A., Kirkos J.M., Potoupnis M.E., Sarris I.K., Sayegh F.E., Dimitriou C., Kapetanos G.A.
  The incidence of indolent Secondary Hyperparathyroidism (SH) among postmenopausal women suffering from Knee Osteoarthritis (KOA). A prospective study. Έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση στο: JBoneJointSurgBrProceedings.

 31. Sayegh F, Papavasiliou KA, Bogdanis K, Adam S., Kirkos JM, Kapetanos. G.A.
  Spontaneous stress fractures of the lesser metatarsals secondary to partial amputation of the big toe in chronic osteomyelitis. Έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση στο: JBoneJointSurgBrProceedings.

 32. Potoupnis M.E., Kenanidis E., Papavasiliou K.A., Kapetanos G.A.
  Use of Morisky-Green test as a clinical control tool of patients compliance in antiosteoporotic therapy. Έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση στο: JBoneJointSurgBrProceedings.

Κύριο Μενού

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000