Ερευνητικό έργο

Ερευνητικό έργο    Β(1). Ευρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης 15 διδακτορικές διατριβές που αφορούν σε κλινική, κλινικο-εργαστηριακή και πειραματική έρευνα.

 

 1. Η θεραπευτική συμβολή των περιορισμένων αρθροδέσεων των οστών του καρπού. Ε. Καραδήμας
 2. Η επίδραση της καλσιτονίνης στον αρθρικό χόνδρο της κατά γόνυ αρθρώσεως. (Πειραματική εργασία σε κονίκλους).  Μ. Ι. Κύρκος
 3. Διερεύνηση ανάπτυξης πνευμονικής εμβολής κατά τη διάρκεια του γλυφανισμού σε ενδομυελική ήλωση καταγμάτων μηριαίου ή κνήμης. Κ. Τσανίδης
 4. Δισκοειδής μηνίσκος. Κλινική, αρθροσκοπική και ιστομορφολογική μελέτη. Α. Παπαδόπουλος
 5. Φθορά κινητού ένθετου πολυεθυλενίου σε ολική αρθροπλαστική γόνατος - Κλινική και πειραματική μελέτη.  Α. Νικολαΐδης
 6. Εμβιομηχανική μελέτη της σπονδυλικής στήλης με πεπερασμένα στοιχεία και με πτωματικούς σπονδύλους. Κ. Αναγνωστίδης
 7. Ο ρόλος της ελαστικής οπίσθιας σπονδυλοδεσίας στην εκφυλιστική νόσο του μεσοσπονδυλίου δίσκου.  Ν. Βαλάνος
 8. Η επίδραση της χορήγησης αντιβιοτικών στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική μελέτη σε κονίκλους.  Π. Χριστοδούλου
 9. Διερεύνηση της μακροχρόνιας διασποράς στο αίμα και στο Ε.Ν.Υ. των προϊόντων φθοράς των προθετικών ορθοπαιδικών υλικών. Χρ. Γκούμας           
 10. Η επίδραση της νικοτίνης στην πώρωση των καταγμάτων. Ι. Μελάς
 11. Ο ρόλος της μελατονίνης στην αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης. Θ. Γουλτίδης
 12. Η επίδραση της παραθορμόνης στην πώρωση των καταγμάτων.  Πειραματική εργασία σε κονίκλους. Ε. Κοπάδης
 13. Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τη βοήθεια Η/Υ (Navigation). Κλινική μελέτη.   Δ. Καραδαγλής
 14. Προς καθορισμό θέματος. Κ. Μπογδάνης
 15. Προς καθορισμό θέματος. Ε. Κενανίδης

    Β(2). Η Κλινική συμμετέχει σε πολλά Ερευνητικά Προγράμματα, Εθνικά ή Πολυεθνικά (Ευρωπαϊκά) όπως το OSSO, GHCX, GHDH, BEATRIS, που έχουν ολοκληρωθεί και άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη κυρίως σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Α.Π.Θ.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000