Προσωπικό

ΠροσωπικόΤο μόνιμο Ιατρικό Προσωπικό της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ. αποτελείται από τους εξής:

Ιωάννης Μ. Κύρκος Καθηγητής - Διευθυντής Τηλ.: 2313 323534
Φάρες Σάιεχ  Καθηγητής Τηλ.: 2313 323683
Τσιρίδης Ελευθέριος Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ.: 2313 323154
Ιωάννης Σαρρής Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ.: 2313 323693
Νικηφόρος Γαλάνης Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ.: 2313 323693
Νικόλαος Λαλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Τηλ.: 2313 323683
Μιχαήλ Ποτούπνης Επίκουρος Καθηγητής Τηλ.: 2313 323683
Γαβριήλ Μιχαηλίδης Διευθυντής ΕΣΥ Τηλ.: 2313 323537
Βασίλειος Μακρής Διευθυντής Τηλ.: 2313 323537
Παπαβασιλείου Κυριάκος Επιμελητής B' Τηλ.: 2313 323701Προϊσταμένη Νοσηλευτικού: Ανθή Παπανικολούδη
Υπεύθυνη Νοσηλευτικού: Παρασκευή Μπρατάνη

Επισκέπτες Καθηγητές της Κλινικής

2005    Ιωάννης Καραδήμας, Αμ. Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
2006    Ian Learmonth, Professor of Orthopaedics, Bristol University, U.K.
2007    Θεόδωρος Ξενάκης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000