Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 

 

 1. Bili H, Laven J, Imani B, Eijkemans MJ, Fauser BC. Age-related differences in features associated with polycystic ovary syndrome in normogonadotrophic oligo-amenorrhoeic infertile women of reproductive years Eur J Endocrinol. 2001 Dec;145(6):749-55. PubMed PMID: 11720900.
 2. Tarlatzis BC, Bili H. Safety of GnRH agonists and antagonists Expert Opin Drug Saf. 2004 Jan;3(1):39-46.
 3. Tarlatzis BC, Bili H. Intracytoplasmic sperm injection. Survey of world results Ann N Y Acad Sci. 2000;900:336-44
 4. Kolibianakis EM, Collins J, Tarlatzis B, Papanikolaou E, Devroey P. Are endogenous LH levels during ovarian stimulation for IVF using GnRH analogues associated with the probability of ongoing pregnancy? A systematic review. Hum Reprod Update, 2005.
 5. Papadimas J, Goulis DG, Giannouli C, Papanicolaou A, Tarlatzis B, Bontis JN. Ambiguous genitalia, 45,X/46,XY mosaic karyotype, and Y chromosome microdeletions in a 17-year-old man. Fertil Steril 76:1261-3, 2001.
 6. Athanasiadis A, Tzannatos C, Mikos T, Zafrakas M, Bontis J. A unique case of conjoined triplets. Am J Obstet Gynecol  192:2084-7, 2005.
 7. Agorastos T, Miliaras D, Lambropoulos AF, Chrisafi S, Kotsis A, Manthos A, Bontis J. Detection and typing of human papillomavirus DNA in uterine cervices with coexistent grade I and grade II intraepithelial neoplasia: biologic progression or independent lesions? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2005.
 8. Tsalikis T, Zepiridis L, Zafrakas M, Dinas K, Bontis J. Endometrial lesions causing uterine bleeding in posmenopausal women receiving raloxifene. Maturitas 16:215-8, 2005.
 9. Athanasiadis A., Zafrakas M., Tarlatzis B., Vaitsi V., Mikos T., Bontis J. Multifetal pregnancy reduction in pregnancies with a monochorionic component. Fertil Steril 83:474-6, 2005.
 10. Pados G, Vavilis D, Pantazis K, Agorastos T, Bontis J. Unilateral vulvar edema after operative laparoscopy: a case report and literature review. Fertil Steril 83: 471-3, 2005.
 11. Agorastos T, Vaitsi V, Paschopoulos M, Vakiani A, Zournatzi-Koiou V, Saravelos H, Kostopoulou E, Constantinidis T, Dinas K, Vavilis D, Lolis D, Bontis J. Prolonged use of gonadotropin - releasing hormone agonist and tibolone as add-back therapy for the treatment of endometrial hyperplasia. Maturitas 48: 125-32, 2004.
 12. Agorastos T, Dinas K, Lloveras B, Bosch FX, Kornegay JR, Bontis J, de Sanjose S. Cervical human papillomavirus infection in women attending gynaecological outpatient clinics in northern Greece. Eur J Cancer Prev 13: 145-7, 2004.
 13. Giannouli C, Goulis DG, Lambropoulos A, Lissens W, Tarlatzis B, Bontis J, Papadimas J. idiopathic non-obstructive azoospermia or severe oligozoospermia : a cross - sectional study in 61 Greek men. Int J Androl 27:101-7, 2004.
 14. Grimbizis G, Tsalikis T, Mikos T, Papadopoulos N, Tarlatzis B, Bontis J. Successful end-to-end cervico-cervical anastomosis in a patient with congenital cervical fragmentation: case report. Hum Reprod 19:1204-10, 2004. 
 15. Tarlatzis B, Zepiridis L, Grimbizis G, Bontis J. Clinical management of low ovarian response to stimulation for IVF: a systematic review. Hum Reprod Update 9:61-76, 2003.
 16. Vavilis D, Tzitzimikas S, Agorastos T, Loufopoulos A, Tsalikis T, Bontis J. Postparacentesis bilateral massive vulvar edema in a patient with severe ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 77:841-3, 2002.
 17. Tarlatzis B, Qublan H, Sanopoulou T, Zepiridis L, Grimbizis G, Bontis J. Increase in the monozygotic twinning rate after intracytoplasmic sperm injection and blastocyst stage and blastocyst stage embryo transfer. Fertil Steril 77:196-8, 2002.
 18. Tarlatzis BC, Grimbizis G, Bontis J, Mantalenakis S. Ovarian stimulation and ovarian tumours: a critical reappraisal. Hum Reprod Update 1:284-301, 1995.
 19. Tarlatzis BC, Bontis J, Kolibianakis EM, Sanopoulou T, Papadimas J, Lagos S, Mantalenakis S. Evaluation of intrauterine insemination with washed spermatozoa from the husband in the treatment of infertility. Hum Reprod 6:1241-6, 1991.
 20. Agorastos T, Bontis J, Tarlatzis B, Billi H, Constantinidis T, Mantalenakis S. Application of image analysis cytometry in follicular fluid cells obtained from in-vitro fertilization cycles: relationships to patient's age, oocyte maturity, fertilizability and in-vitro fertilization outcome. Hum Reprod 11:2200-7, 1996.
 21. Papadimas J, Tarlatzis BC, Bili H, Sotiriadis T, Koliakou K, Bontis J, Mantalenakis S. Therapeutic approach of immotile cilia syndrome by intracytoplasmic sperm injection: a case report. Fertil Steril 67:562-5, 1997.
 22. Tarlatzis BC, Pados G. Oocyte donation: clinical and practical aspects. Mol Cell Endocrinol 161:99-102, 2000.
 23. New insights of osmoregulatory system changes in ovarian hyperstimulation syndrome Helen Bili, Dimitris Tsolakidis, Maria Stangou, Menelaos Zafrakas, George Pados, Dimitrios Memmos, Basil C Tarlatzis Fertility and sterility. 09/2010;
 24. Regulatory Tau-cell Differentiation Between Maternal and Cord Blood Samples in Pregnancies with Spontaneous Vaginal Delivery and with Elective Cesarian Section Helen Bili, Alexandra Fleva, George Pados, Theodoros Argyriou, Dimitrios Tsolakidis, Aikaterini Pavlitou, Basil C Tarlatzis American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989). 08/2010;
 25. Bili E, Venetis C, Athanatos D, Tsolakidis D, Assimakopoulos E, Tarlatzis B. Galanin in the amniotic fluid and neonatal birth weight: a prospective observational study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Sep;26(13):1316-20.

Κύριο Μενού

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000