Εξεταστική Διαδικασία

Εξεταστική Διαδικασία

 

 

Εξετάσεις φοιτητών ιατρικής

 

 • οι φοιτητές Ιατρικής τόσο του Ι' όσο και του ΙΑ' εξαμήνου εξετάζονται στη Μαιευτική - Γυναικολογία εφ' όσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση τους
 • οι εξετάσεις των φοιτητών Ιατρικής λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
 • οι εξετάσεις στο μάθημα της Μαιευτικής - Γυναικολογίας είναι γραπτές και προφορικές, με τις τελευταίες να διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές μελών ΔΕΠ της Κλινικής
 • η εξεταστέα ύλη για τους φοιτητές Ιατρικής του Ι' και ΙΑ' εξαμήνου εμπεριέχεται στο σύγγραμμα του διευθυντού της Κλινικής, καθηγητού Ι. Ν. Μπόντη «Βασικές γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας»

 

Εξετάσεις επιλεγόμενου μαθήματος

 

 • οι φοιτητές Ιατρικής ΣΤ' έως ΙΑ' εξαμήνου μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν στο επιλεγόμενο διακλινικό μάθημα «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», το οποίο διδάσκουν μέλη ΔΕΠ της Κλινικής, σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ άλλων Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
 • οι εξετάσεις των φοιτητών Ιατρικής στο επιλεγόμενο μάθημα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου
 • οι εξετάσεις στο επιλεγόμενο μάθημα πραγματοποιούνται με το σύστημα των σύντομων ερωτήσεων

 

Εξετάσεις προόδου ειδικευόμενων

 

 • με απόφαση του διευθυντή της Κλινικής έχουν θεσπισθεί εξετάσεις προόδου για τους ειδικευόμενους ιατρούς στη Μαιευτική - Γυναικολογία
 • στις εξετάσεις αυτές μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί της Κλινικής
 • οι εξετάσεις πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο σε γνωστικό αντικείμενο που καθορίζεται έγκαιρα από τον διευθυντή της Κλινικής η επίδοση κάθε ειδικευομένου στις εξετάσεις προόδου σημειώνεται στο ειδικό βιβλίο παρακολούθησης της Κλινικής και θεωρητικής του εκπαίδευσης

 

Tελικές εξετάσεις ειδικευόμενων

 

 • μετά το επιτυχές πέρας της εκπαίδευσής τους και την αποδοχή εκ μέρους του διευθυντού της Κλινικής ως επαρκούς του ειδικού βιβλίου παρακολούθησης της κλινικής και θεωρητικής του εκπαίδευσης, οι ειδικευόμενοι ιατροί υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις σε τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας στη Μαιευτική - Γυναικολογία

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000