Πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδ. ιατρών

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων Ιατρών

 

 

 • οι 8 ειδικευόμενοι κατανέμονται ως εξής: 4 στο Γυναικολογικό Τμήμα (Θάλαμοι και Χειρουργείο), 2 στο Μαιευτικό Τμήμα (Θάλαμοι και Αίθουσα Τοκετών) και 2 στα Εξωτερικά Ιατρεία
 • από τους 6 των Γυναικολογικών και Μαιευτικών Τμημάτων ο αρχαιότερος θα είναι ο κύριος υπεύθυνος προς τους επιμελητές και τον διευθυντή όσον αφορά στην κατάσταση του τμήματος, θα παρουσιάζει τις ασθενείς κατά την επίσκεψη, θα αναφέρει τα σχετικά με το τμήμα κατά την καθημερινή συνάντηση της Κλινικής και θα καταρτίζει το πρόγραμμα χειρουργείου (μετά από αυτόν υπεύθυνος ο πλέον αρχαιότερος, κ.ο.κ.)
 • μετά την ετήσια, απαραίτητη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, τα υπόλοιπα 4 έτη της ειδίκευσης θα κατανέμονται κατά χρονική σειρά ως εξής:
  • 12 μήνες Μαιευτική
  • 12 μήνες Γυναικολογία
  • 6 μήνες Μαιευτική
  • 6 μήνες Γυναικολογία
  • 6 μήνες Εξωτερικά Ιατρεία
  • 6 μήνες Ειδικά Ιατρεία
 • κατά την διάρκεια των 12 μηνών Μαιευτικής ο ειδικευόμενος θα απασχολείται κατά το δυνατόν παράλληλα επί 4 μήνες στο Εξωτερικό Ιατρείο Υπερήχων, επί 4 μήνες στο Εξωτερικό Ιατρείο προγεννητικής διάγνωσης και επί 1 μήνα στα Εξωτερικά Ιατρεία κυήσεων υψηλού κινδύνου, οικογενειακού προγραμματισμού, καθ΄ έξιν αποβολών και μεταβολικών επιπλοκών της κύησης
 • κατά την διάρκεια των 12 μηνών Γυναικολογίας ο ειδικευόμενος θα απασχολείται κατά το δυνατόν παράλληλα επί 4 μήνες στο Εξωτερικό Ιατρείο κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου, επί 4 μήνες στο Εξωτερικό Ιατρείο ουρογυναικολογίας και επί 1 μήνα αντίστοιχα στα Εξωτερικά Ιατρεία γυναικολογικής ογκολογίας, παιδικής-εφηβικής γυναικολογίας, ενδοσκοπικής χειρουργικής και εμμηνόπαυσης
 • κατά την διάρκεια των επόμενων 6 μηνών Μαιευτικής ο ειδικευόμενος θα εκπαιδεύεται βραχυχρόνια, επί 15θήμερο, (μετά την ανάλογη συμφωνία και υπό την επίβλεψη και υπευθυνότητα των διευθυντών των αντίστοιχων Κλινικών και Εργαστηρίων) στην Αναισθησιολογία, Νεογνολογία, Γενετική Συμβουλευτική, Εντατική Θεραπεία, Ιστοπαθολογία και Μαστολογία
 • κατά την διάρκεια των επόμενων 6 μηνών Γυναικολογίας ο ειδικευόμενος θα εκπαιδεύεται βραχυχρόνια, επί 15θήμερο, (μετά την ανάλογη συμφωνία και υπό την επίβλεψη και υπευθυνότητα των διευθυντών των αντίστοιχων Κλινικών και Εργαστηρίων) στην Ακτινοθεραπεία, Χημειοθεραπεία, Ουρολογία, Ιστοπαθολογία και Μαστολογία
 • κατά την διάρκεια των επόμενων 6 μηνών Εξωτερικών Ιατρείων ο ειδικευόμενος, θα εκπαιδευθεί επί 2 μήνες στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή / εξωσωματική γονιμοποίηση.Παράλληλα με την ενασχόλησή του στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και κατά το δυνατόν στα υπόλοιπα τμήματα της Κλινικής, θα μπορεί να εκπαιδευθεί βραχυχρόνια, επί 15θήμερα, (μετά την ανάλογη συμφωνία και υπό την επίβλεψη και υπευθυνότητα των διευθυντών των αντίστοιχων Κλινικών και Εργαστηρίων) και στα αντικείμενα στα οποία δεν μπόρεσε να εκπαιδευθεί κατά την διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών.
 • κατά την διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών των Ειδικών Ιατρείων ο ειδικευόμενος θα εκπαιδευθεί επί 2 μήνες στην Ενδοκρινολογία / Ανδρολογία, επί 2 μήνες στην Ιστοπαθολογία και επί 2 μήνες στην Κυτταρολογία εκπληρώνοντας την υποχρεωτική εξάμηνη εκπαίδευση στα παραπάνω αντικείμενα. Παράλληλα, θα μπορεί να συμπληρώσει κενά στην εκπαίδευσή του σε αντικείμενα στα οποία δεν μπόρεσε να εκπαιδευθεί κατά την διάρκεια της ειδίκευσής του.
 • η επιλογή του ποιος ειδικευόμενος θα ευρίσκεται σε ποια θέση και ποιος θα κάνει ποια εκπαίδευση θα επιτελείται μετά από συνεννόηση μεταξύ ειδικευόμενων (ανά τμήμα), των υπευθύνων εκπαίδευσης και συντονιστού μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η συνεννόηση με τους διευθυντές των άλλων κλινικών και εργαστηρίων, όπου θα εκπαιδευθούν οι ειδικευόμενοι, θα γίνεται από τον διευθυντή της Κλινικής ή τον συντονιστή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης

 

Κύρια
εκπαίδευση

Παράλληλη
εκπαίδευση Ι

Παράλληλη
εκπαίδευση ΙΙ

 • Μαιευτική

(12 μήνες)

 • Ε.Ι. Υπερήχων
 • Ε.Ι. Προγεννητικής Διάγνωσης

(ανά 4 μήνες)  

 • Ε.Ι. Κυήσεων υψηλού κινδύνου
 • Ε.Ι. Οικογενειακού προγραμματισμού
 • Ε.Ι. Καθ' έξιν αποβολών
 • E.I. Μεταβολικών επιπλοκών κύησης

(ανά 1 μήνα)

 • Γυναικολογία

(12 μήνες)

 • Ε.Ι. Κολποσκόπησης
 • Ε.Ι. Ουρογυναικολογίας

(ανά 4 μήνες)

 • Ε.Ι. Ογκολογίας
 • Ε.Ι. Εφηβικής Γυναικολογίας
 • Ε.Ι. Εμμηνόπαυσης
 • Ε.Ι. Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

(ανά 1 μήνα)

 • Μαιευτική

(6 μήνες)

 • Αναισθησιολογία
 • Νεογνολογία
 • Εντατική Θεραπεία

(ανά 15 ημέρες σε αντίστοιχες κλινικές)

 • Ψυχιατρική στη Μ-Γ
 • Μαστολογία
 • Γενετική Συμβουλευτική

(ανά 15 ημέρες σε αντίστοιχες κλινικές)

 • Γυναικολογία

(6 μήνες)

 • Ακτινοθεραπεία
 • Χημειοθεραπεία
 • Πλαστική Χειρουργική

(ανά 15 ημέρες σε αντίστοιχες κλινικές)

 • Ουρολογία
 • Μαστολογία
 • Πλαστική Χειρουργική

(ανά 15 ημέρες σε αντίστοιχες κλινικές)

 • Εξωτερικά Ιατρεία

(6 μήνες)

 • Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

(2 μήνες)

 • συμπλήρωση κενών εκπαίδευσης

(4 μήνες)

 • Ειδικά Ιατρεία

(6 μήνες)

 • Ενδοκρινολογία
 • Ιστοπαθολογία
 • Κυτταρολογία

(ανά 2 μήνες)

 • συμπλήρωση κενών εκπαίδευσης

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000