Εκπαιδευτικό έργο- Εισαγωγικά στοιχεία

Εκπαιδευτικό έργο - Εισαγωγικά στοιχεία

 

 

  • το εκπαιδευτικό έργο, παράλληλα με το κλινικό και το ερευνητικό, αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ
  • απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές της Ιατρικής καθώς και στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς της Κλινικής, επεκτείνεται δε και στο νοσηλευτικό προσωπικό, στους εκτός νοσοκομείου ιατρούς αλλά και στο κοινωνικό σύνολο
  • στους φοιτητές Ιατρικής του Ι' και ΙΑ' εξαμήνου σπουδών χορηγείται το σύγγραμμα «Βασικές γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας» του διευθυντού της Κλινικής Ι. Ν. Μπόντη, ως βασικό διδακτικό βοήθημα
  • στους φοιτητές Ιατρικής του ΣΤ' έως και του ΙΑ' εξαμήνου σπουδών, που έχουν επιλέξει το επιλεγόμενο μάθημα «Ανθρώπινη αναπαραγωγή» χορηγούνται:
    • οι σημειώσεις με τίτλο «Ανθρώπινη αναπαραγωγή» των μελών ΔΕΠ του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής που διδάσκουν το μάθημα, ως βασικό διδακτικό βοήθημα
    • το σύγγραμμα με τίτλο «Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα» (εκδότες: Δ. Πανίδης - Ι. Παπαδήμας), ως επικουρικό διδακτικό βοήθημα

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000