Πρωτόκολλα εργ./Καθημερινές συγκεντρώσεις

Πρωτόκολλα εργασίας (διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης)

 

 

  • κατά τη διεκπεραίωση του κλινικού έργου τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά τμήματα της Κλινικής λαμβάνονται υπ' όψιν, τηρούνται και εφαρμόζονται κατά το δυνατόν τα εγκεκριμένα από τον διευθυντή πρωτόκολλα εργασίας, δηλ. τα πρωτόκολλα διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των εξεταζόμενων και νοσηλευόμενων στην Κλινική ασθενών, εγκύων και λεχωίδων
  • η γενική εφημερία στελεχώνεται από 1 ειδικό ιατρό σε ενεργό εφημερία, 4 ειδικευόμενους ιατρούς σε ενεργό εφημερία και 1 ειδικό ιατρό σε εφημερία ετοιμότητας
  • τα πρωτόκολλα αυτά είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος σύμφωνα και αντίστοιχα με τα επικρατούντα στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική ενώ είναι προσαρμοσμένα στις επικρατούσες συνθήκες και δυνατότητες
  • τα πρωτόκολλα βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία συμπλήρωσης και ανανέωσης, ως αποτέλεσμα της Κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας των μελών της Κλινικής
  • η τελευταία έκδοση των πρωτοκόλλων εργασίας της Κλινικής συγκεντρώνεται σε ειδικό τόμο, αντίγραφα του οποίου βρίσκονται διαθέσιμα στα γραφεία των ιατρών και στα γραφεία των προϊσταμένων μαιών των γυναικολογικών και μαιευτικών τμημάτων.

 

 

Καθημερινές συγκεντρώσεις των μελών της Κλινικής

 

 

  • καθημερινά πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις όλων των ιατρών της Κλινικής στη Βιβλιοθήκη,
    • από 08:00 έως 08:30, με σκοπό την ενημέρωση όλων στα θέματα που πιθανόν προέκυψαν κατά την προηγούμενη ημέρα/εφημερία, στο πρόγραμμα των χειρουργείων και της αίθουσας τοκετών της ημέρας που αρχίζει
    • από 13:30 έως 14:00, με σκοπό την ενημέρωση όλων σε κλινικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ποικίλα άλλα θέματα, καθώς και τον έλεγχο της εύρυθμης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα εργασίας λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της Κλινικής

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000