Εξωτερικά Ιατρεία

Εξωτερικά Ιατρεία

 

07:00

 • έναρξη πρωινού ωραρίου νοσηλευτικού προσωπικού

 

 

08:30

 • έναρξη λειτουργίας τακτικών εξωτερικών ιατρείων

 

 

08:30 - 12:30

 • ανάλογα με το εκάστοτε γενικό ή ειδικό εξωτερικό ιατρείο, διενέργεια του αντίστοιχου κλινικού έργου:
  • λήψη ιστορικού και Κλινική εξέταση
  • χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
  • συμβουλευτική πληροφόρηση των προσερχομένων γυναικών
  • προγραμματισμός παρακλινικών εξετάσεων
  • προγραμματισμός επεμβάσεων
  • τοποθέτηση και αφαίρεση ενδομητρίων σπειραμάτων
  • διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση υπογόνιμων ανδρών
  • διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση γυναικών με ενδοκρινικά νοσήματα
  • διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση υπογόνιμου ζευγαριού
  • πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
  • επί ενδείξεων παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
  • παρακολούθηση ασθενών μετά το πέρας της χειρουργικής / ακτινοθεραπευτικής / χημειοθεραπευτικής αντιμετώπισης
  • διαγνωστική - θεραπευτική προσέγγιση και παρακολούθηση γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου
  • καρδιοτοκογραφική εξέταση
  • διενέργεια μαιευτικών και γυναικολογικών υπερηχογραφημάτων
  • συμβουλευτική καθοδήγηση
  • διενέργεια κολποσκοπήσεων, αιδοιοσκοπήσεων, βιοψιών και μικροεπεμβάσεων σε αιδοίο, κόλπο και τράχηλο
  • διενέργεια επεμβάσεων με ακτίνες laser

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000