Τμήμα ελασσόνων χειρουργείων

Τμήμα ελασσόνων χειρουργικών επεμβάσεων

 

07:00

  • έναρξη πρωινού ωραρίου νοσηλευτικού προσωπικού
   

07:00 - 08:00

  • παραλαβή και έλεγχος των πρώτων ασθενών προς επέμβαση
   

08:00

  • συνάντηση ιατρών Κλινικής
   

08:15

  • έναρξη χειρουργικών επεμβάσεων
   

08:15 - 16:00

  • διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ανάλογα με το πρόγραμμα του κυρίως χειρουργείου
  • παρακολούθηση της περιόδου ανάνηψης των ασθενών υπό την επίβλεψη των αναισθησιολόγων του χειρουργείου
  • συμπλήρωση πρακτικών επεμβάσεων και βιβλίων χειρουργείου από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
  • επαναπροώθηση των χειρουργημένων ασθενών μετά την ανάνηψη στους θαλάμους νοσηλείας
   

16:00

  • πέρας ωραρίου τακτικών χειρουργείωνελασσόνων επεμβάσεων

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000