Αίθουσα τοκετών

Αίθουσα τοκετών

 

Σε 24ωρη βάση

 • διεκπεραίωση τοκετών
  • φυσιολογικών
  • επεμβατικών δια της κολπικής οδού
  • καισαρικών τομών
 • φροντίδα λεχωίδων επί 2ωρο, μετά την αποπεράτωση του τοκετού
 • προώθηση των λεχωίδων μετά το 2ωρο στους θαλάμους νοσηλείας

07:00

 • έναρξη πρωινού ωραρίου νοσηλευτικού προσωπικού

 

 

07:00 - 08:00

 • επίσκεψη και φροντίδα των εγκύων από το νοσηλευτικό προσωπικό
 • προετοιμασία και προώθηση των εγκύων για προγραμματισμένη καισαρική τομή

 

 

07:45

 • προσέλευση ειδικευόμενων ιατρών

 

 

08:00 - 08:30

 • συνάντηση ιατρών Κλινικής
 • διενέργεια αιμοληψιών
 • φροντίδα για την εκτέλεση παρακλινικών δοκιμασιών

 

 

08:30 - 09:00

 • επίσκεψη των εγκύων από ειδικευόμενους ιατρούς
 • επί ενδείξεων φροντίδα για την εξέταση των εγκύων από ειδικούς ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

 

 

09:00

 • επίσκεψη εγκύων από ειδικούς ιατρούς, ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και φοιτητές

 

 

10:00

 • επίσκεψη του διευθυντού της Κλινικής, συνοδευόμενου από όλο το ιατρικό προσωπικό της Κλινικής και τους φοιτητές Ιατρικής (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή)

 

 

09:00 - 13:30

 • φροντίδα επιτόκων και λεχωίδων
 • διεκπεραίωση των οδηγιών της επίσκεψης

 

 

13:30 - 14:00

 • συνάντηση ιατρών Κλινικής

 

 

14:00 - 16:00

 • παράδοση της υπευθυνότητας της αίθουσας τοκετών στους εφημερεύοντες ιατρούς

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000