Χωροταξική Διαρρύθμιση

Χωροταξική Διαρρύθμιση

 

Θάλαμοι ασθενών, εγκύων και λεχωίδων

 

 • 13 θάλαμοι (201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214)
  • 40 κλίνες
 • 1 θάλαμος νεογνών (204)
  • 25 κλίνες

 

Αίθουσα τοκετών

 

 • 4 θάλαμοι επιτόκων
  • 5 κλίνες ωδίνων-μαίευσης
 • 2 αίθουσες μαιευτικού χειρουργείου
  • 2 χειρουργικές κλίνες (1 κλίνη επείγουσας ανάγκης)
 • 1 αίθουσα ανάνηψης
  • 4 κλίνες

 

Χειρουργεία

 

2 αίθουσες γυναικολογικού χειρουργείου

  • 2 χειρουργικές κλίνες
 • 1 αίθουσα χειρουργείου ενδοσκοπικών επεμβάσεων-τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
  • 1 χειρουργική κλίνη
 • 1 αίθουσα χειρουργείου ελασσόνων επεμβάσεων
  • 1 χειρουργική κλίνη

 

Εξωτερικά ιατρεία

 

 • 6 χώροι ιατρείων
 • 2 αίθουσες αναμονής

 

Ειδικές μονάδες και τμήματα

 

 • μονάδα ανθρώπινης αναπαραγωγής
  • 8 αίθουσες / εργαστήρια με κατάλληλο εξοπλισμό
  • 3 θάλαμοι ασθενών
   • 6 κλίνες
 • μονάδα ενδοκρινολογίας αναπαραγωγής
  • 1 αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό
 • τμήμα υπερηχογραφίας
  • 1 αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό
 • τμήμα παθολογίας τραχήλου και κολποσκοπήσεων
  • 1 αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό

 

Λοιποί χώροι

 

 • 1 γραφείο διευθυντή
 • 12 γραφεία ιατρών
 • 1 γραφείο ειδικευόμενων ιατρών
 • 2 αίθουσες γραμματειακής υποστήριξης
 • 1 βιβλιοθήκη
 • 3 αίθουσες διδασκαλίας
  • 1 αμφιθέατρο (από κοινού με άλλες κλινικές)
  • 2 αίθουσες για ολιγομελή τμήματα (πτέρυγα εκπαίδευσης του νοσοκομείου)
 • 2 εξεταστήρια
 • 3 εφημερεία ιατρών
 • 2 χώροι ανάπαυσης ιατρών
 • 3 γραφεία προϊσταμένων μαιών
 • 4 στάσεις αδελφών
 • 1 γραφείο αναισθησιολόγου
 • 8 αίθουσες αναμονής [αίθουσα τοκετών (2), θάλαμοι ασθενών (2), χειρουργεία-τμήμα παθολογίας τραχήλου και κολποσκοπήσεων (1), μονάδα ανθρώπινης αναπαραγωγής (1), τμήμα υπερηχογραφίας (1), γραφείο διευθυντή (1)

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000