Χώροι Λειτουργίας - Υπηρεσίες - Εξοπλισμός

Χώροι Λειτουργίας - Υπηρεσίες - Εξοπλισμός

 

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα ασκεί τις δραστηριότητές του:

Α. Στο συγκρότημα των Κεντρικών Χειρουργείων στον 1ο όροφο (14 χειρουργικές αίθουσες).

Καλύπτει τις εξής Κλινικές:

Α' Χειρουργική
Β' Χειρουργική
Παν. Χειρουργική
Παιδοχειρουργική
Νευροχειρουργική
Καρδιοχειρουργική
Β' Ορθοπαιδική
Παν. Ορθοπαιδική
Πλαστική Χειρουργική
Ουρολογική
Οφθαλμολογική

Β. Στο χώρο των χειρουργείων της Α' Μαιευτικής / Γυναικολογικής Κλινικής στον 2ο όροφο
( 2 αίθουσες Γυναικολογικές,
1 αίθουσα Καισαρικών,
1 αίθουσα μικροεπεμβάσεων,
1 αίθουσα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
4 αίθουσες τοκετών
1 αίθουσα ανάνηψης  - 4 κλίνες )

Γ. Στο χώρο των Χειρουργείων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (2 αίθουσες Χειρουργείων).

Δ. Σημαντικός τομέας δραστηριότητας του Αναισθησιολογικού Τμήματος είναι η λειτουργία Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας, για τους χειρουργημένους ασθενείς, δυναμικότητας 12 κλινών.
Η ΜΜΑΦ λειτουργεί σε 24ωρη βάση και νοσηλεύει ασθενείς αμέσως μετά το χειρουργείο και για χρονικό διάστημα από 1 έως 24 και μερικές φορές 48 ώρες, όταν η ΜΕΘ αδυνατεί να τους νοσηλεύσει.
Ακόμη στη ΜΜΑΦ διενεργούνται από τους Αναισθησιολόγους και οι καθετηριασμοί κεντρικών φλεβών των άλλων Κλινικών (πλην της Νεφρολογικής) για ανάγκες χορήγησης παρεντερικής διατροφής, χημειοθεραπείας κ.ά.

Ε. Άλλος σημαντικός τομέας είναι οι εξωχειρουργικές δραστηριότητες, όπως χορήγηση αναισθησίας σε διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις, ενδοσκοπικές διαγνωστικές επεμβάσεις και περιστατικά ακτινοθεραπείας.

ΣΤ. Επίσης καλύπτει τις επείγουσες καταστάσεις καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στις Κλινικές του Νοσοκομείου, στο ΤΕΠ και συμμετέχει στη διακομιδή βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων ασθενών.

Ζ. Τομέας εξαιρετικά πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδομένα είναι η οργανωμένη λειτουργία από το Αναισθησιολογικό Τμήμα της Ημερήσιας νοσηλείας Ορθοπαιδικών, Παιδοχειρουργικών και άλλων περιστατικών, που χειρουργούνται με Γενική ή Περιοχική αναισθησία και αναχωρούν αυθημερόν από το Νοσοκομείο.

Η.  Στα πλαίσια της προετοιμασίας των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας λειτουργεί Εξωτερικό Αναισθησιολογικό Ιατρείο κάθε Δευτέρα πρωί και Τετάρτη απόγευμα.

Θ.  Στις δραστηριότητες του Αναισθησιολογικού Τμήματος  ανήκει και η αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Ι. Το Αναισθησιολογικό Τμήμα ολοκλήρωσε την οργάνωση του Πειραματικού Χειρουργείου του Νοσοκομείου, στη λειτουργία του οποίου συμβάλλει για ερευνητικούς σκοπούς.

 

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αναισθησιολογικό μηχ/μα κατ. οίκου Draeger, τ. JULIAN

11

2

Αναισθησιολογικό μηχ/μα  κατ. οίκου Draeger, τ. JULIAN ( Παιδιατρικής χρήσης)

2

3

Αναισθησιολογικό μηχ/μα κατ. οίκου Draeger, τ. FABIUS

7

4

Αναισθησιολογικό μηχ/μα κατ. οίκου Draeger, τ. TITUS (τροχήλατο με αναπνευστήρα)

8

5

Αναισθησιολογικό μηχ/μα  κατ. οίκου Draeger, τ. TITUS ( για χρήση σε περιβάλλον Μαγνητικού τομογράφου)

1

6

Αναισθησιολογικό μηχ/μα κατ. οίκου Draeger, τ. TITUS (επίτοιχο)

6

7

Αναισθησιολογικό μηχ/μα  κατ. οίκου Draeger, τ. TITUS (επίτοιχο με αναπνευστήρα)

5

8

Monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ( επί των αναισθησιολογικών μηχ/των) κατ. οίκου SIEMENS, τ. SC 9000

25

9

Monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ( στην ανάνηψη των κεντρικών χειρουργείων) κατ. οίκου SIEMENS, τ. SC 9000

8

10

Monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ( στην ανάνηψη των κεντρικών χειρουργείων) κατ. οίκου SIEMENS, τ. SC 6000

4

11

Monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ( στην ανάνηψη της Α΄ Μ&Γ Κλικνικής Α.Π.Θ.) κατ. οίκου SIEMENS, τ. SC 9000

4

12

Τροχήλατος ΗΚΓράφος κτ. οίκου QUINTON, τ. Q 710

1

13

Απονιδωτής κατ. οίκου NIHON KOHDEN, τ. TEC 7521 / 7531

4

14

Αναπνευστήρας κατ. οίκου Draeger, τ. Evita 2 Dura

2

15

Αναπνευστήρας κατ. οίκου Taema, τ. Horus

2

16

Αναλυτής αερίων αίματος κατ. οίκου BAYER, τ. Rapidlab 1265

1

17

Εύκαμπτο, φορητό,  βρογχοσκόπιο διασωλήνωσης κατ. οίκου Storz

1

18

Πηγή ψυχρού φωτισμού

1

19

Καπνογράφος κατ. οίκου DATEX (επί των 7 αναισθησιολογικών τ. Fabius και 3 επί τ. Titus)

10

20

Φορητός καπνογράφος

1

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000