Στόχοι

Στόχοι

 

  • Σωστή προεγχειρητική προετοιμασία χωρίς αναβολές χειρουργείων και βραχεία προεγχειρητική νοσηλεία.
  • Κοινή γραμμή μεταξύ των αναισθησιολόγων στα θέματα της προετοιμασίας των ασθενών για το χειρουργείο.
  • Συνεχής ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση.
  • Συστηματική επιμόρφωση των Νοσηλευτών.
  • Επιστημονική επάρκεια όλων των αναισθησιολόγων για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών ανεξαρτήτως ειδικότητας, βαρύτητας και ηλικίας.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000