Οργάνωση

Οργάνωση

 

  • Οργάνωση των χώρων των χειρουργείων.
  • Εκπαίδευση Αναισθησιολόγων και Νοσηλευτών στον τρόπο λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Εκπόνηση και διανομή στους Νοσηλευτές εντύπου υλικού με κατευθυντήριες οδηγίες για την προετοιμασία του Αναισθησιολογικού εξοπλισμού.
  • Κοινοποίηση στις Χειρουργικές Κλινικές εντύπου οδηγιών, που αφορούν στην προετοιμασία των ασθενών για την αναισθησία.
  • Εκπόνηση και διανομή στους Αναισθησιολόγους εντύπου υλικού με κατευθυντήριες οδηγίες για την προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία.
  • Σύνταξη των εντύπων τεκμηρίωσης για τη λειτουργία του Τμήματος, μεταξύ των οποίων και το Έντυπο Καταγραφής Κρισίμων Συμβαμάτων για την δυνατότητα του ποιοτικού ελέγχου.
  • Ηλεκτρονική οργάνωση του αρχείου και η δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των περιστατικών.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000