Ιστορικό

Ιστορικό

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323440

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα οργανώθηκε και άρχισε να λειτουργεί υπό την παρούσα Διεύθυνση από 01/01/2000, συγχρόνως με την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Η πρώτη αναισθησία χορηγήθηκε στις 07/01/2000 στον ασθενή Τσομπάνογλου Νικόλαο της Β' Χειρουργικής Κλινικής για τοποθέτηση μηροϊγνυακού μοσχεύματος.
Ακολούθησε η λειτουργία των χειρουργείων και για τις άλλες Κλινικές, δηλαδή την Β' Ορθοπαιδική (13/01/2000), την Α' Χειρουργική (04/05/2000) και την Θωρακοχειρουργική Κλινική (23/05/2000).
Η ΩΡΛ Κλινική άρχισε να λειτουργεί στα χειρουργεία στις 10/12/2001, ενώ το ίδιο έτος τέθηκαν σε λειτουργία τα Χειρουργεία του Τ.Ε.Π.  
Ακολούθησε η Νευροχειρουργική Κλινική από 11/09/2002, ενώ το 2003 έλαβε χώρα η εγκατάσταση των πρώτων Πανεπιστημιακών Κλινικών και λειτούργησε στα Χειρουργεία η Παν. Ορθοπαιδική Κλινική από 04/08/2003  και η Παν. Ουρολογική από 03/12/2003. 
Το επόμενο έτος 2004 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών, δηλαδή της Παιδοχειρουργικής, της Οφθαλμολογικής, της Α' Χειρουργικής, της Πλαστικής Χειρουργικής και της Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής και η λειτουργία των Χειρουργείων απέκτησε τη μορφή που έχει σήμερα.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000