Κλινικό έργο

Κλινικό έργο

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση των καλοηθών και κακοηθών όγκων του δέρματος και των άμεσα υποκείμενων ιστών.
 • Η αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων της χειρός (κακώσεων, φλεγμονών, όγκων, συγγενών και εκφυλιστικών παθήσεων).
 • Η Επανορθωτική Χειρουργική συγγενών και επίκτητων δυσμορφιών και δυσπλασιών που αφορούν στην εξωτερική μορφή και λειτουργία του ατόμου.
 • Η χειρουργική του μαστού με ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή για καρκίνο, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
 • Η Αισθητική Χειρουργική, για την διαμόρφωση, όταν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, μιας εξωτερικής εμφάνισης που να ανταποκρίνεται στα αισθητικά πρότυπα που ισχύουν στον συγκεκριμένο χρόνο και τόπο.
 • Η δημιουργία Ειδικών Μονάδων (Χειρουργικής Χειρός, Laser κ. λπ.), με αυτοδύναμες διευθύνσεις στα επιμέρους αντικείμενα, ενταγμένων στο ενιαίο πλαίσιο της ειδικότητας (εκπαιδευτικά προγράμματα - εξοπλισμοί - εφημερίες κ. λπ.), αποτελεί αναγκαιότητα που υπαγορεύεται από την αντίστοιχη νοσηρότητα και όρο της ευρωπαϊκής εναρμόνισης στο χώρο της ειδικότητάς μας. Η αξιοποίηση του ίδιου διαθέσιμου ιατρικού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών σε κάθε επίμέρους τομέα και η οργανωμένη σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο λειτουργία του θα έχει ως τελικό αποδέκτη τον ευρωέλληνα πολίτη.
 • Η συνολική λειτουργία της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του ΑΠΘ θα μπορούσε να φτάσει στο προσδοκώμενο ύψιστο επίπεδό της μόνο εφόσον καλυφθούν ισότιμα οι ανάγκες και των τμημάτων εκείνων του Κλινικού και Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου που μέχρι τώρα στήριξαν, στο εύρος ευθύνης τους, το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό μας έργο.
  Ειδικά, οι αναγκαίες βελτιώσεις της στελέχωσης του Παθολογοανατομικού, του Αναισθησιολογικού, του τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, καθώς και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου θα έχουν απροσμέτρητη αντανάκλαση στο σύνολο νοσοκομειακό έργο. Ο αποδέκτης του, τελικά συλλογικού, έργου παραμένει ο πολίτης και η πολιτεία των ενεργών πολιτών.
 • Η αντιμετώπιση εγκαυμάτων, τόσο στην οξεία φάση τους, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι νοσηλείας του ασθενούς σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων, όσο και στη χρόνια φάση, μέχρι την κοινωνική του επανένταξη του ασθενή, με όσο γίνεται λιγότερες αναπηρίες και προβλήματα.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Κύριος στόχος και ενιαίο αντικείμενο της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής είναι η αποκατάσταση της οργανικής λειτουργικότητας του πολίτη και της αρμονίας με τον εαυτό του και τον κοινωνικό του περίγυρο, με εργαλείο την αποκατάσταση της σωματικής του ακεραιότητας και την απαλλαγή του, στο μέτρο του εφικτού, από αναπηρίες και δυσμορφίες, από αισθήματα ανασφάλειας και αυτοϋποτίμησης ή κοινωνικού αποκλεισμού και απόρριψης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ

 • 15 κλίνες σε διαρκή χρήση
 • 10 - 15 κλίνες (σε χρήση από ασθενείς του φάσματος της πλαστικής χειρουργικής, φιλοξενούμενους σε άλλες κλινικές του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», ή σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από το ιατρικό δυναμικό της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 • Μία (1) αίθουσα των Τακτικών Γενικών Χειρουργείων τρεις (3) φορές την εβδομάδα
 • Μία (1) αίθουσα της Κλινικής Βραχείας Νοσηλείας 2 φορές την εβδομάδα
 • Αίθουσα Μικροεπεμβάσεων (3 φορές την εβδομάδα).

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Παθήσεων του Χεριού(Δευτέρα)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Ογκολογίας Δέρματος και Μαλακών Μορίων (Τρίτη)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Παθήσεων του Μαστού (Τετάρτη)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής (Πέμπτη)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής ( Παρασκευή)

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000