Ιστορικό

Ιστορικό

Το 1970, ο Πλαστικός Χειρουργός Κωνσταντίνος Μαντινάος, ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής της Β' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ», καλύπτει το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής.

Το 1978, με την Α4/2933/15.07.1978 (ΦΕΚ 638/Β'/17.08.1978) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κρίθηκε κατάλληλη για την πλήρη άσκηση ιατρών στην Πλαστική Χειρουργική ( 4 έτη) η Β' Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ», μετά από αίτηση του αείμνηστου Καθηγητή Α. Μαρσέλλου.

Το 1979 ιδρύθηκε στα πλαίσια της Β' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ το «Εργαστήριο Πλαστικής Χειρουργικής», με υπεύθυνο τον Υφηγητή, Επιμελητή τότε, Κωνσταντίνο Μαντινάο. Το 1981 αναγνωρίστηκε η στελέχωση του ως άνω Εργαστηρίου από τους ήδη υπηρετούντες Πλαστικούς Χειρουργούς Κωνσταντίνο Μαντινάο και Σωκράτη Ιορδανίδη, ενώ το 1982 αυξήθηκε ο αριθμός των ειδικευομένων Πλαστικής Χειρουργικής από 2 σε 4.

Το 1988, με την Α4/4963/24.10.1988 (ΦΕΚ 789/Β'/27.10.1988) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίστηκαν όλα τα υπάρχοντα τμήματα Πλαστικής Χειρουργικής ως κατάλληλα για την πλήρη άσκηση (τρία (3) έτη) στην Πλαστική Χειρουργική.

Το 1990, με το Προεδρικό Διάταγμα 13/90 (ΦΕΚ 5/Α'/22.01.1990) ιδρύθηκε Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μοναδική στον ελληνικό χώρο), με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΠΘ Κωνσταντίνο Μαντινάο.

Το 1991, με την Α3Α/7838/12.07.1991 (ΦΕΚ 632/Β'/07.08.1991) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ως άνω Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής εγκαταστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί στο Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν. «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» (το σημερινό Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»).
Από την εγκατάσταση και λειτουργία της, η Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» άρχισε να χορηγεί πλήρη ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής σε ειδικευόμενους ιατρούς, στις τέσσερις θέσεις ειδικευομένων οι οποίες προβλέπονταν.

Το 1999 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Αναπληρωτής. Καθηγητής ΑΠΘ Σωκράτης Ιορδανίδης.

Το 2001 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Καθηγητής ΑΠΘ Δημήτριος Παπαδημητρίου.

Το 2003, με την υπ' αριθμ. Υ4α/26854/03/03.04.03 (ΦΕΚ 396/04.04.03 τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας «Μετεγκατάσταση-Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης», μετεγκαταστάθηκε η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ από το Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου».
Οι τέσσερις (4) ειδικευόμενοι στην Πλαστική Χειρουργική ιατροί του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» μετακινήθηκαν μαζί με το λοιπό προσωπικό (πανεπιστημιακοί ιατροί) στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» , ενώ ολοκληρώνεται και η δια διαδικασία μεταφοράς των θέσεών τους.

Από το Νοέμβριο του 2004 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008, τα καθήκοντα του Διευθυντή της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ασκεί ο Πλαστικός Χειρουργός Λάμπης Λαζαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ.

Τον Σεπτέμβριο  2008 τη Διεύθυνση της Κλινικής αναλαμβάνει η Ευτέρπη Δεμίρη. Καθηγήτρια της Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7.30-8.00                                          Πρωινή συγκέντρωση -Συζήτηση περιστατικών κλινικής

7.30-8.00                                      Πρωινή συγκέντρωση -Συζήτηση περιστατικών κλινικής

7.30-8.00                                              Πρωινή συγκέντρωση -Συζήτηση περιστατικών κλινικής-Βιβλιογραφική Ενημέρωση

7.30-8.00            Πρωινή συγκέντρωση -Συζήτηση περιστατικών κλινικής

7.30-8.30                                    Συνάντηση  Διευθυντή της Κλινικής με τους ειδικευόμενους ιατρούς

8.00-9.00
Επίσκεψη από τους εφημερεύοντες ιατρούς

8.00-9.00
Επίσκεψη από τους εφημερεύοντες ιατρούς

8.00-9.00
Επίσκεψη από τους εφημερεύοντες ιατρούς

8.00-9.00
Επίσκεψη από τους εφημερεύοντες ιατρούς

8.30-10.00
Ενδοκλινικό Μάθημα: Θέματα Πλαστικής Χειρουργικής

9.00-11.00                                       Αλλαγές – Φροντίδα νοσηλευομένων ασθενών

9.00-11.00                                   Αλλαγές – Φροντίδα  νοσηλευομένων ασθενών

9.00-11.00                                             Αλλαγές – Φροντίδα   νοσηλευομένων ασθενών

9.00-11.00                                           Αλλαγές – Φροντίδα νοσηλευομένων ασθενών

10.00-11.00                            Επίσκεψη από Διευθυντή και όλα τα μέλη της Κλινικής

 

 

13.00-14.00                                  Συγκέντρωση ειδικών Ιατρών της Κλινικής- Συζήτηση Ενδοκλινικών Θεμάτων

 

 

8.00-15.00
Γενικό Χειρουργείο

8.00-15.00
Γενικό Χειρουργείο

 

8.00-15.00
Γενικό Χειρουργείο

 

 

 

8.00-14.00
Χειρουργείο Βραχείας Νοσηλείας

8.00-14.00
Χειρουργείο Βραχείας Νοσηλείας

 

8.00-12.00
Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων

8.00-11.00
Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων

8.00-11.00
Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων

8.00-11.00
Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων

11.00-14.00
Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων

8.30-13.30
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικών Παθήσεων Χεριού

8.30-13.30
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Ογκολογίας Δέρματος και Μαλακών Μορίων

8.30-13.30
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικών Παθήσεων του Μαστού

8.30-13.30
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής

10.00-13.30                                Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής

 

14.00-16.00
Φροντιστηριακό Μάθημα Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Γ.Ν.«Παπαγεωργίου»

14.30-16.30
Επιλεγόμενο Μάθημα Πλαστικής Χειρουργικής (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου)

 

11.00.-14.00                               Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στις Μικροχειρουργικές τεχνικές (Πειραματικό Ερευνητικό Κέντρο)

 

19.30-20.30                           Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ

20.30-22.00                                    Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

 

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000