Γενικά

Γενικά

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323802
Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ εγκαταστάθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» το 2004 και καλύπτει όλο το φάσμα της Επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, με τα εξειδικευμένα στις διάφορες επιμέρους κατευθύνσεις στελέχη της.

Πρόκειται για τη μόνη, στον ελληνικό χώρο, ανεπτυγμένη Πανεπιστημιακή Κλινική στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης Κλινικών Πλαστικής Χειρουργικής στα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, όπου λειτουργούν μεμονωμένοι ειδικοί Πλαστικοί Χειρουργοί.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000