Ιατρείο Σιαλενδοσκοπήσεων

Ιατρείο Σιαλενδοσκοπήσεων

Η Β ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ από τις αρχές του 2009 ξεκίνησε την διερεύνηση των αποφρακτικών παθήσεων των σιελογόνων αδένων με την χρήση ειδικών ημιεύκαμπτων ενδοσκοπίων (σιαλενδοσκόπηση). Η μέθοδος τη σιαλενδοσκόπησης ως διαγνωστική-θεραπευτική διαδικασία περιγράφεται στη βιβλιογραφία από το 19901 Έκτοτε έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στην κατασκευή των σιαλενδοσκοπίων (μικρότερες διάμετροι, βελτίωση οπτικών ινών) ώστε να παρέχουν καλύτερες διαγνωστικές εικόνες και δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο της «ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής».

Η συντριπτική πλειοψηφία των παθήσεων των μεγάλων σιαλογόνων που διερευνάται με σιαλενδοσκόπηση σχετίζεται με:

  1. Σιελολιθίαση
  2. Αποφρακτικές καταστάσεις χωρίς παρουσία απόφραξης από λίθο (βλέννη, επιθήλια σε χρόνιες σιελαδενίτιδες). Το 70% των επεμβάσεων αφαίρεσης του υπογνάθιου σιαλογόνου γίνεται για τους ανωτέρω λόγους (α.β) ενώ με την σιαλενδοσκόπηση μεγάλος αριθμός τέτοιων επεμβάσεων μπορεί να αποφευχθεί.
  3. Αυτοάνοσες παθήσεις (σύνδρομο Sjoegren, νόσος Mikulitz, σαρκοείδωση κ.α.)
  4. σπάνια νεοπλασματικές εξεργασίες.

H σιαλενδοσκόπηση επιτρέπει τον υπό άμεση όραση έλεγχο του συστήματος των εκφορητικών πόρων των σιαλογόνων αδένων και έχει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρόλο τόσο στη διάγνωση όσο και στην θεραπεία νοσημάτων των σιαλογόνων αδένων.
Ή σιαλενδοσκόπηση ήρθε να καλύψει το διαγνωστικό κενό που υπήρχε με τις υπάρχουσες μεθόδους οι οποίες διενεργούνται στο Νοσοκομείο μας:

  1. πλάγια απλή / προσθοπίσθια ακτινογραφία, πανοραμική ακτινογραφία: δεν μπορούν να αποκαλύψουν πάντοτε την ύπαρξη λίθου είτε διότι δεν είναι ακτινοσκιερός (παρουσία ανόργανων αλάτων) είτε διότι προβάλλει στη σκιά των λοιπών οστέινων δομών
  2. σιαλογραφία : δεν μας παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του υλικού που προκαλεί την απόφραξη (λίθος, συσσώρευση από επιθήλια)
  3. υπερηχογραφία : η διακριτική της ικανότητα περιορίζεται στα 1-2 χιλ. και εξαρτάται άμεσα από την εμπειρία του εξεταστή
  4. λειτουργική σπινθηρογραφία : δείχνει την λειτουργία του παρεγχύματος αλλά δεν μπορεί να διακρίνει εάν το πρόβλημα προέρχεται από λίθο, συγκέντρωση επιθηλίων ή μεταφλεγμονώδη στένωση
  5. μαγνητική σιαλογραφία : απεικονίζει το σύστημα των πόρων αλλά και λειτουργικές παραμέτρους του σιαλογόνου αδένα και μπορεί με το κατάλληλο λογισμικό να δώσει εικονική σιαλενδοσκόπηση. Δεν επιτρέπει όμως την άμεση θεραπευτική παρέμβαση και χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό κόστος.

Είναι προφανές ότι η πληρέστερη διαγνωστική προσέγγιση αυτών των καταστάσεων και η δυνατότητα ενδοσκοπικής αφαίρεσης των λίθων ή άλλου υλικού που αποφράζει βοηθά στην ελάττωση διενέργειας πιο εκτεταμένων επεμβάσεων. Επίσης η υπό άμεση όραση εξέταση των πόρων διευκολύνει την αναγνώριση στενωμένων στομίων και την άμεση διαστολή τους. Τέλος βοηθά στη διάγνωση χρόνιων παθήσεων (σιαλοδοχίτιδα-sialodohitis, σύνδρομο Sjogren) των σιαλογόνων αδένων και στην συντηρητική αντιμετώπισή τους με πλύσεις και επαναλαμβανόμενες ενδοαυλικές εγχύσεις κορτιζόνης.
Σε περιπτώσεις ευμεγέθους λίθου ο οποίος δεν είναι εφικτό να αφαιρεθεί με σιαλενδοσκόπηση η μαρσιποποίηση υπό τοπική αναισθησία είναι συχνά η μέθοδος εκλογής για τον υπογνάθιο αδένα. Σπάνια ο λίθος βρίσκεται ενδοπαρεγχυματικά οπότε απαιτεί αφαίρεση του υπό γενική αναισθησία. Στις λιθιάσεις της παρωτίδος ενδείκνυται η λιθοτριψία η οποία όμως δεν διενεργείται ακόμα στο νοσοκομείο μας, η συνδυασμένη τεχνική αφαίρεσης του λίθου με σιαλενδοσκόπηση και εξωτερική προσπέλαση και σε προχωρημένες καταστάσεις η επιπολής παρωτιδεκτομή.
Το ειδικό ιατρείο σιαλενδοσκοπήσεων που λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας είναι το πρώτο επίσημο αυτού του είδους σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα της χώρας μας. Υπεύθυνοι Ιατροί είναι οι κ. Α. Χατζηαβραμίδης Επιμ. Α΄ και Ιορδ. Κωνσταντινίδης Επιμ. Β΄.

Η σιαλενδοσκόπηση διενεργείται στην Κλινική μας κατά κανόνα με τοπική αναισθησία. Η διάρκεια μιας διαγνωστικής σιαλενδοσκόπησης κυμαίνεται από 10 έως 25 λεπτά και μιας επεμβατικής σιαλενδοσκόπησης 20 έως 60 λεπτά.

Χρήσιμα τηλέφωνα:

Προγραμματισμός ραντεβού : 14741

ΩΡΛ Εξωτερικά Ιατρεία: 2313 323.242, 2313 323.523


1.Gundlach P, Scherer H, Hopf J et al. Die endoskopisch kontrollierte Laserlithotripsie von Speichelsteinen. In-vitro-Untersuchungen und erster klinischer Einsatz. HNO. 1990;38:247-250

Εικόνα1:ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα υπό τοπική αναισθησία στα εξωτερικά ιατρεία της ΩΡΛ κλινικής. Η ενδοσκόπηση απαιτεί δύο Ιατρούς, ενδοσκοπικό πύργο, μονάδα αναρρόφησης, και τραπέζι εργαλειοδοσίας

Εικόνα2:ενδοσκοπική εικόνα σιελολιθίασης.

Εικόνα3:ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου με πτυσσόμενο συρμάτινο κλωβό (dormia basket)

Εικόνα4:εικόνα σιελοδοχίτιδας παρωτίδος

Εικόνα5:διάνοιξη στένωσης του πόρου του Stensen με οδηγό σύρμα

Εικόνα6:λειτουργικός σπινθηρογραφικός έλεγχος σιελογόνων αδένων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το Γ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου (Διευθυντής κ.Καρατζάς)

Εικόνα7:Μαρσιποποίηση του πόρου του υπογναθίου μετά από αφαίρεση ευμεγέθους λίθου σε ασθενή όπου η σιαλενδοσκόπηση λόγω μεγέθους του λίθου δεν ήταν εφικτό να τον αφαιρέσει

Εικόνα8:ο σιελόλιθος που αφαιρέθηκε από τον ασθενή της εικόνας 7

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000