Πρόγραμμα Κλινικής

Πρόγραμμα Κλινικής

 

Αριθμός κλινών: 16
Αίθουσες τακτικού Χειρουργείου 2 εβδομαδιαίως.
Διενέργεια επεμβάσεων υπό τοπική αναισθησία κάθε Δευτέρα και κάθε 2η και 4η Τρίτη / μήνα.
Κάθε μήνα η Κλινική συμμετέχει σε 4 Γενικές και 4 Πρωινές εφημερίες.

 • Γενικό Ιατρείο ΩΡΛ: καθημερινά

  Περιλαμβάνει:

  • Κλινική εξέταση
  • Ενδοσκοπικό έλεγχο

 

 • Εργαστήριο Ακοολογίας: καθημερινά
  • Εργαστήριο ακοομετρίας, Τυμπανομετρίας, Προσδιορισμό ακουστικών αντανακλαστικών
  • Καταγραφή Προϊόντων Ακουστικής Παραμόρφωσης (DPOAEs)
  • Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους.

 

 • Ιατρείο φωνής και διαταραχών κατάποσης Δευτέρα
  (Εποπτεία: Αν. Καθ. Σ. Μεταξάς, Υπεύθυνος: Λέκτορας Α. Πρίντζα)

  Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση-θεραπεία διαταραχών της φωνής και της κατάποσης. Περιλαμβάνει

  • Ενδοσκόπηση-Στροβοσκόπηση λάρυγγα
  • Φωνιατρικό Εργαστήριο
  • Ενδοσκοπικός λειτουργικός έλεγχος της κατάποσης

 

 • Ρινολογικό Ιατρείο: Τρίτη
  (Εποπτεία: Αν. Καθ. Σ. Μεταξάς, Υπεύθυνος: Λέκτορας Β. Νικολαΐδης)

  Έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση-αντιμετώπιση παθήσεων της ρινός. Περιλαμβάνει:

  • Κλινική εξέταση
  • Ενδοσκοπικό έλεγχο
  • Έλεγχο ροής και αντίστασης του αέρα στην μύτη με ρινομανομετρία
  • Εκτίμηση με σταθμισμένα ερωτηματολόγια των συμπτωμάτων πριν και μετά τη θεραπεία.
  • Διενέργεια αλλεργικών Δερματικών test

 

 • Ιατρείο Ακοής και Ισορροπίας Τετάρτη η
  (Εποπτεία: Αν. Καθ. Σ. Μεταξάς, Υπεύθυνος: Αν.Καθ. Α. Ψηφίδης και Συνεργάτες)

  Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση-θεραπεία διαταραχών της ακοής και ισορροπίας (ίλιγγος). Περιλαμβάνει:

  • Κλινική εξέταση (ειδικές δοκιμασίες )
  • Εργαστήριο ακοομετρίας, Τυμπανομετρίας, Προσδιορισμό ακουστικών αντανακλαστικών.
  • Καταγραφή Προϊόντων Ακουστικής Παραμόρφωσης (DPOAEs),
  • Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους.
  • Επίκειται η παραλαβή εξοπλισμού για την εξέταση του αιθουσαίου συστήματος.

 

 • Ιατρείο διαταραχών Όσφρησης και Γεύσης: Πέμπτη
  (Εποπτεία: Αν. Καθ. Σ. Μεταξάς, Υπεύθυνος: Λέκτορας Ι. Κωνσταντινίδης)

  Πρόκειται για το πρώτο πανελλαδικά ειδικό ιατρείο στον συγκεκριμένο τομέα. Διενεργείται έλεγχος ασθενών με διαταραχές όσφρησης και γεύσης, ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Κλινική και ενδοσκοπική εκτίμηση
  • Έλεγχο οσφρητικής ικανότητας με ειδικό τέστ (sniffin sticks)
  • Έλεγχο γευστικής ικανότητας με ειδικό τέστ (taste strips)
  • Έλεγχο ροής και αντίστασης του αέρα στην μύτη με ρινομανομετρία

 

 • Ιατρείο σιαλενδοσκοπήσεων: Τετάρτη
  (Εποπτεία: Αν. Καθ. Σ. Μεταξάς, Υπεύθυνος: Α.Χατζηαβραμίδης Επιμ.Α, Ι.Κωνσταντινίδης Επιμ.Β)

  Πρόκειται για το πρώτο πανελλαδικά ειδικό ιατρείο στον συγκεκριμένο τομέα. Διενεργείται έλεγχος ασθενών με προβλήματα σιελογόνων αδένων, ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα και παρωτίδος
  • Αφαίρεση λίθων ενδοσκοπικά
  • Διάνοιξη στενώσεων
  • Εγχύσεις φαρμάκων

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000