Υποδομή - Ιατρεία

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

 

ΚΛΙΝΙΚΗ
Δυνάμεως 32 νοσηλευτικών κλινών, κατανεμημένες σε :

 • 2 θαλάμους μονόκλινους
 • 3 θαλάμους δίκλινους
 • 6 θαλάμους τετράκλινους

Διαθέτει:
* Κεντρικό σταθμό αδελφών, με άμεση ηλεκτρονική τηλε-ειδοποίηση.
* Πλήρη ηλεκτρονική μηχανοργάνωση.
* Πνευματικό και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
* Ψηφιακή επεξεργασία των διαγνωστικών απεικονίσεων (PACS) και εργαστηριακών εξετάσεων.
* Τροχήλατα μεταφερόμενα Monitor για παρακλίνια χρήση
* 2 τροχήλατες μονάδες με απινιδωτή ,πλήρως εξοπλισμένες.
* Οξύμετρα.
* Εργαστήριο μελέτης στεφανιογραφιών
* Ηλεκτρονικά μηχανογραφημένο αρχείο
* Αίθουσα σεμιναρίων - μαθημάτων.
* Γραφεία ιατρών εξοπλισμένα με PC.
* Γραμματειακή υποστήριξη.
* Βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
* Site στο Internet.
* Σύστημα ασύρματης τηλε-παρακολούθησης καρδιακής λειτουργίας.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Το Τμήμα διαθέτει 2 χειρουργικές αίθουσες και μία αίθουσα, κοινή, για σηπτικά περιστατικά.
Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά για καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις και επί πλέον διαθέτει:

 • Πλήρες σύστημα ενδοεποικινωνίας.
 • Κλειστό κύκλωμα TV με εικόνα και ήχο, διαθέσιμα στις αίθουσες διασκέψεων (meeting rooms)  και στο κεντρικό αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
Το τμήμα της εξωσωματικής κυκλοφορίας στεγάζεται σε δύο χώρους, με άμεση χωροτακτική θέση
με τις χειρουργικές αίθουσες και την Ε.Μ.

Διαθέτει:

 • 3 μηχανές εξωσωματικής κυκλοφορίας πλήρως ηλεκτρονικές.
 • Κάθε μηχανή συνοδεύεται από τον δικό της μετατροπέα θερμοκρασίας.
 • 2 φυγόκεντρες αντλίες για μηχανική καρδιακή υποστήριξη.
 • 3 ενδοαορτικούς σκούς (IABP).
 • 3 σώστες αίματος (Blood Shavers)
 • Flowmeter για την μέτρηση και καταγραφή της ροής των μοσχευμάτων by pass.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 

Τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τόσο για την μετεγχειρητική παρακολούθηση χειρουργηθέ-
ντων (follow up) , όσο και για νέο-προσερχόμενους ασθενείς , λειτουργούν κάθε :

Τρίτη και Πέμπτη 9.00 - 10.15 και
Δευτέρα και Τετάρτη 16.00 - 20.00.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000