Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

 

H καρδιοχειρουργική δραστηριότητα αναφέρεται σε:
► Αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις (by pass) με εξωσωματική κυκλοφορία.
► Αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις σε πάλλουσα καρδιά (of pump) χωρίς εξωσωματική.
► Αντικαταστάσεις βαλβίδων.
► Αντικαταστάσεις βαλβίδων αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις.
► Συνδεδυασμένες επεμβάσεις καρδιακών και εξωκαρδιακών παθήσεων.
► Ογκοι καρδίας.
► Συγγενείς καρδιοπάθειες.

Η Θωρακοχειρουργική δραστηριότητα αναφέρεται σε:
► Καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις των πνευμόνων.
► Λοβεκτομές.
► Πνευμονεκτομές.
► Παθήσεις Θωρακικού τοιχώματος.
► Ογκοι προσθίου ή οπισθίου μεσαυλίου
► Λοιπές Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.
► Τραύματα θώρακος.
► Παθήσεις του διαφράγματος.

Οι επεμβάσεις επί των μεγάλων αγγείων αφορούν:
► Διαχωριστικά ανευρύσματα αορτής.
► Πνευμονικές εμβολεκτομές.
► Μετατραυματικές ρήξεις θωρακικής αορτής.

Στις λοιπές Κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής καταγράφονται συνολικά:

 

Εισαγωγές 4356  ασθενείς
Προσήλθαν στα Ε.Ι. 4095 ασθενείς
Διακομιστήρια: 531 ασθενείς

 


Βάσει επισήμου Νομαρχιακού προγράμματος του Σ.Ο.Τ.Υ. συμμετέχει στο πρόγραμμα
Γενικών Εφημεριών και καλύπτει με 10 ειδικές Θωρακοχειρουργικές εφημερίες την ευρύτερη υγειονομική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης για επείγοντα περιστατικά που άπτονται της ειδικότητός της.

Καλύπτει επί 24ώρου βάσεως τις επεμβατικές δραστηριότητες του Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου (στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές κ.λ.π.) για πιθανά επείγοντα προβλήματα που ήθελαν προκύψει. Κατά τον ίδιο τρόπο καλύπτει και τα λοιπά Τμήματα ή Κλινικές του Νοσοκομείου σε περιπτώσεις που εμπλέκεται η ειδικότητα.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000