Ιστορικό - Αποστολή - Στόχοι

Ιστορικό

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323519

 

Στα πλαίσια του Οργανισμού του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» συμπεριλαμβάνεται , πλην των άλλων και η Χειρουργική Κλινική «Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων».
Η Κλινική, υπό την Διεύθυνση του κ. Γεωργίου Χατζηκώστα και την ανεκτίμητη συμμετοχή των ιατρών συνεργατών του και της Διοίκησης, οργανώθηκε τον Μάρτιο του 2000.

 • Στις 10 Μαϊου του 2000γίνονται τα εγκαίνια της Κλινικής και αρχίζουν οι πρώτες επεμβάσεις Θώρακος.
 • Από τις 25 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους αρχίζουν και οι επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με εξωσωματική κυκλοφορία, παράλληλα με την δραστηριοποίηση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου. Η Κλινική καλύπτει όλο το φάσμα των επεμβάσεων Καρδιάς, Θώρακος και μεγάλων αγγείων. Μέχρι την στιγμή της σημερινής παρουσίασης των δραστηριοτήτων της Κλινικής (Μάϊος του 2007), έχουν εκτελεσθεί συνολικά πλέον των 3350επεμβάσεων που αφορούν :
  • 2000 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
  • 700 επεμβάσεις Θώρακος.
  • 150 επεμβάσεις μεγάλων αγγείων της Θωρακικής κοιλότητος και
  • 500 επεμβάσεις ήσσονος βαρύτητος.

 

Αποστολή

 

Στόχος και αποστολή του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Καρδιο-Θωρακοχειρουργικού Κέντρου είναι η συνεχής ποιοτική και τεχνολογική αναβάθμιση της λειτουργίας του, με σκοπό την διαρκή προσφορά στο ανθρώπινο και αναφαίρετο δικαίωμα της αξιοπρεπούς και πολιτισμένης Υγείας.

 

Μελλοντικοί στόχοι

 

 • Ανάπτυξη προγράμματος όλων των τρόπων μηχανικής καρδιακής υποστήριξης.
 • Εμφύτευση τεχνητής καρδιάς.
 • Ανάπτυξη προγράμματος μεταμοσχεύσεων καρδιάς - πνευμόνων.
 • Ενδοσκοπική Θωρακοχειρουργική.
 • Ενεργοποίηση του πειραματικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000