Υλικοτεχνική Υποδομή

Υλικοτεχνική Υποδομή

 

  • Εργοσπιρόμετρο Vmax της Sensormedics
  • Ηλεκτρονικό σπιρόμετρο MIR
  • Ηλεκτρονικό σπιρόμετρο Datospir της Siebelmed με δυνατότητα μέτρησης μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών πιέσεων ( PΙmax, PΕmax)
  • 1 Οξύμετρο Nonin με δυνατότητα 24ωρης καταγραφής
  • 2 Βρογχοσκόπια πηγές ψυχρού φωτισμού
  • Ηλεκτρονικό σπιρόμετρο Morgan
  • 2 Φορητά σπιρόμετρα
  • 4 Φορητά οξύμετρα Nonin
  • 1 συσκευή CPAP και 2 συσκευές BiPAP

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000