Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Ερευνητικά Πρωτόκολλα


Συμμετοχή σε 6 διεθνείς μεγάλες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες φαρμάκων που διενεργήθηκαν.
Συμμετοχή σε πανελλήνια έρευνα γενετικής μελέτης της ΧΑΠ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000