Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια / Συνεδριάσεις Εταιρειών
 1. Σ. Καρυπίδης, Δ. Χλωρός, Σ. Τρύφων, Μ. Κάκουρα
  Αναπνευστική ανεπάρκεια από ασκαριδίαση 4η Επιστημονική Συνεδρίαση 2000-2001 της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, Θεσ/νίκη 26 Μαρτίου 2001

 2. S. Tryfon, D. Chloros, V. Souftas, O. Mandrali, E. Karipidis, M. Kakoura
  Recurrent lung metastases of a pleomorphic parotid tumor
  4th International Congress of Lung Cancer, Sunny Beach, Χαλκιδική 26-30 Απριλίου 2001

 3. N. Galanis, Ch. Disli, E. Karyki, E. Karypidis, I. tselepis, K. Markopoulou, P. Sompolas, M. Kakoura
  Alveolar adenoma
  4th International Congress of Lung Cancer, Sunny Beach, Χαλκιδική 26-30 Απριλίου 2001

 4. Δ. Χλωρός, Σ. Τρύφων, Ε. Καρυπίδης, Μ. Μοσκοφίδης, Ε. Αθανασίου, Π. Ξηρού, Α. Παυλίτου, Μ. Κάκουρα
  Παρουσίαση πρώτων αποτελεσμάτων λειτουργίας βρογχοσκοπικού εργαστηρίου σε γενικό νοσοκομείο της Θεσσσαλονίκης
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 5. Ι. Τσιτουρίδης, Β. Σουφτάς, Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Π. Σεβαστιάδου, Ε. Αθανασίου, Ε. Κακαρίνου, Χ. Μπεζιργιαννίδης
  Προβλήματα διατοιχωματικής βιοψίας πνευμονικών βλαβών με την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 6. Ι. Τσιτουρίδης, Δ. Μελίδης, Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Σ. Τρύφων, Α. Μανωλίτσας, Ε. Κακαρίνου, Χ. Μπεζιργιαννίδης, Β. Βύζας, Γ. Χ'Κώστας
  3D-ελικοειδής αξονική τομογραφία στη διερεύνηση της πνευμονικής εμβολής
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 7. Ι. Τσιτουρίδης, Μ. Εμμανουηλίδου, Φ. Γκουτσαρίδου, Ε. Κακαρίνου, Χ. Μπεζιργιαννίδης, Β. Βύζας, Δ. Χλωρός, Μ. Κάκουρα, Γ. Χ'Κώστας
  Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην επίλυση προβλημάτων επέκτασης του καρκίνου του πνεύμονος
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 8. Ι. Τσιτουρίδης, Δ. Μελίδης, Μ. Κάκουρα, Χ. Μπεζιργιαννίδης, Δ. Χλωρός, Σ. Τρύφων, Ε. Κακαρίνου
  Αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRCT): διερεύνηση των διάχυτων πνευμονικών παθήσεων
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 9. Σ. Τρύφων, Δ. Χλωρός, Σ. Καρυπίδης, Γ. Σκαραγκάς, Μ. Κάκουρα
  Παροχέτευση νεοπλασματικών πλευριτίδων αδενικού τύπου με λεπτό καθετήρα και χημική πλευρόδεση με βαλβίδα mitoxantrone (πρόδρομη ανακοίνωση)
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 10. Μ. Κάκουρα, Σ. Τρύφων, Δ. Χλωρός, Σ. Καρυπίδης, Δ. Μελίδης, Ι. Τσιτουρίδης, Γ. Χ'Κώστας
  Αντιμετώπιση ολικού πνευμοθώρακα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών-εκτίμηση της χρήσης πλευροκαθετήρα με βαλβίδα Heimlich
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 11. Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Δ. Μελίδης, Ι. Τσιτουρίδης, Δ. Ευθυμίου, Σ. Τρύφων, Σ. Καρυπίδης, Ν. Καραδημήτρας, Χ. Χαλκίδης
  Πνευμονική θρομβοεμβολή: Μαζική ή χρόνια θρομβοεμβολική νόσος;
  11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2001

 12. Δ. Χλωρός, Σ. Βογιατζής, Υ. Παπαδόπουλος, Ε. Βλαχογιάννη, Γ. Σκαραγκάς, Μ. Κάκουρα
  Βρογχικό αδένωμα (καρκινοειδές)
  1η Επιστημονική Συνεδρίαση 2002 της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, Θεσ/νίκη 30 Σεπτεμβρίου 2002

 13. Δ. Χλωρός, Ι .Ευστρατίου, Ι. Τσιτουρίδης, Δ. Βαλαγκούτη, Β. Κιοσές, Μ. Κάκουρα
  Βρογχικό καρκινοειδές σε ασθενή με AIDS
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Θεσ/νίκη 14-17 Νοεμβρίου 2002

 14. Δ. Χλωρός, Σ. Τρύφων, Σ. Βογιατζής, Μ. Κάκουρα
  Ταυτόχρονη διάγνωση καρκίνου-ΤΒC πνευμόνων
  4η Επιστημονική Συνεδρίαση 2002 της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, Θεσ/νίκη 16 Δεκεμβρίου 2002

 15. Μ. Κάκουρα, Σ. Βογιατζής, Α. Μοριχοβίτου, Σ. Γιουτίκας, Δ. Χλωρός, Σ. Γκουτκίδου
  Πνευμονικοί όζοι σε νόσο Paget
  7η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2003

 16. Χ. Τσαντιρίδης, Σ. Χονδροματίδου, Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Α. Μοριχοβίτου, Φ. Γκουτσαρίδου, Μ. Εμμανουηλίδου, Φ. Μανελλίδου, Ι. Τσιτουρίδης
  Συγκριτικός έλεγχος της ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας και της μαγνητικής τομογραφίας στη διερεύνηση της επέκτασης του καρκίνου του πνεύμονος στο θωρακικό τοίχωμα
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2003

 17. Χ. Τσαντιρίδης, Δ. Χλωρός, Α. Μοριχοβίτου, Ε. Κακαρίνου, Φ. Μανελλίδου, Μ. Κάκουρα, Ι. Τσιτουρίδης
  Επανεκτίμηση της εμπειρίας μας από τη μελέτη 316 ύποπτων πνευμονικών εμβολών με τη CT αγγειογραφία
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2003

 18. Α.Μοριχοβίτου, Μ.Κάκουρα, Χ.Τσαντιρίδης, Χ.Μπεζιργιαννίδης, Ι.Τσιτουρίδης.
  Απεικονιστικά ευρήματα με την αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας (high-resolution CT) στους ασθενείς με σκληρόδερμα.
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 3-7/ 12/1999

 19. Α.Μοριχοβίτου, Μ.Κάκουρα, Χ.Τσαντιρίδης, Ε.Κακαρίνου, Φ.Μανελλίδου, Ι.Τσιτουρίδης
  Εικονική βρογχοσκόπηση (virtual bronchoscopy) στη διερεύνηση της θέσης του τραχειοσωλήνα.
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 3-7/ 12/1999

 20. Δ. Χλωρός, Σ. Βογιατζής, Μ. Κάκουρα
  Συνύπαρξη πνευμονικής φυματίωσης με τραχηλική φυματιώδη λεμφαδενίτιδα
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2003

 21. Α. Μοριχοβίτου, Χ. Τσαντιρίδης, Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Ι. Τσιτουρίδης
  Αξιολόγηση της διατοιχωματικής βιοψίας σε βλάβες πνεύμονος με την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2003

 22. Σ. Βογιατζής, Δ. Χλωρός, Μ. Κάκουρα
  Κλινικές παρατηρήσεις από την εφαρμογή μη επιβλεπόμενης μελέτης ύπνου
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2003

 23. Σ. Βογιατζής, Δ. Χλωρός, Μ. Κάκουρα
  Συσχέτιση κλινικής εικόνας με τα ευρήματα της μη επιβλεπόμενης μελέτης ύπνου
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2003

 24. Α. Μοριχοβίτου, Μ. Κάκουρα, Χ. Τσαντιρίδης, , Ε. Κακαρίνου,Φ. Μανελλίδου, Ι. Τσιτουρίδης
  3D-αγγειογραφία με την ελικοειδή αξονική τομογραφία στη διερεύνηση των αγγειακών δυσπλασιών των πνευμόνων.
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2003

 25. Μ. Κάκουρα, Σ. Βογιατζής, Δ. Χλωρός
  Περίπτωση πνευμονικής ιστιοκύττωσης από κύτταρα Langerhans
  2η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2004

 26. Σ. Βογιατζής, Δ. Χλωρός, Ε. Φούκα, Ν. Πετρίδου, Α. Βασιλειάδης, Μ. Κάκουρα
  Αμεσα αποτελέσματα θεραπευτικής παρέμβασης σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Πάτρα, 2-5 Δεκεμβρίου 2004

 27. Μ. Κάκουρα, Ε. Φούκα, Σ. Βογιατζής, Δ. Χλωρός, Ν. Πετρίδου, Ο. Κερασίδου
  Χαρακτηριστικά και στάση ως προς το κάπνισμα εργαζομένων γυναικών σε νοσοκομείο με αυστηρή αντικαπνισματική πολιτική
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Πάτρα, 2-5 Δεκεμβρίου 2004

 28. Σ. Βογιατζής, Ε. Φούκα, Δ. Χλωρός, Ν. Πετρίδου, Ε. Ελευθεριάδου, Μ. Κάκουρα
  Χαρακτηριστικά ασθενών σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Πάτρα, 2-5 Δεκεμβρίου 2004

 29. Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Σ. Βογιατζής, Ε. Φούκα, Ο. Κερασίδου
  Εκτίμηση χαρακτηριστικών και στάσης ως προς το κάπνισμα εργαζομένων σε νοσοκομεία
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Πάτρα, 2-5 Δεκεμβρίου 2004

 30. Δ. Χλωρός, Σ. Βογιατζής, Ε. Φούκα, Χ. Τσαντιρίδης, Ι. Τσιτουρίδης, Μ. Κάκουρα
  Στένωση της τραχείας από δεξιό αορτικό τόξο
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Πάτρα, 2-5 Δεκεμβρίου 2004

 31. Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Σ. Βογιατζής, Χ. Τσαντιρίδης, Ε. Φούκα, Ι. Τσιτουρίδης
  Πολυσυστηματική ιστιοκυττάρωση Langerhans (N. Hand-Schuller-Christian) με πνευμονική ίνωση σε ενήλικα
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Πάτρα, 2-5 Δεκεμβρίου 2004

 32. Μ. Κάκουρα, Ε. Φούκα, Ι. Γριβέας, Κ. Παυλίτου, Χ. Τσαντιρίδης, Σ. Βογιατζής, Δ. Χλωρός, Γ. Βισβάρδης
  Πνευμονικές διηθήσεις με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια σε 15χρονη
  Επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2005

 33. Kakoura M, Fotoulaki M, Morichovitou A, Tsantiridis C, Chloros D, Fouka E, Mitsopoulos E, Tsitouridis I, Nousia-Arvanitakis S.
  Correlation between radiologic and functional status in cystic fibrosis
  28th European Cystic Fibrosis Conference, Crete, Greece 22-25 June 2005

 34. Kakoura M, Fouka E, Fotoulaki M, Chloros D, Bompotis G, Kotsi E, Vogiatzis S, Zanos S, Nousia-Arvanitakis S
  Sleep hypoxemia in stable cystic fibrosis
  28th European Cystic Fibrosis Conference, Crete, Greece 22-25 June 2005

 35. Kakoura M, Fouka E, Fotoulaki M, Chloros D,Vogiatzis S, Zanos S, Vasilaki K, Kotsi E, Nousia-Arvanitakis S.
  Factors influenving the 6-min walking test in cystic fibrosis
  28th European Cystic Fibrosis Conference, Crete, Greece 22-25 June 2005

 36. Kakoura M, Bompotis G, Fotoulaki M, Fouka E, Chloros D,Stathis J, Kotsi E, Nousia-Arvanitakis S
  Cardiac function in adolescent and adult cystic fibrosis patients
  28th European Cystic Fibrosis Conference, Crete, Greece 22-25 June 2005

 37. M. Kakoura, D. Chloros, E. Fouka, S. Vogiatzis, G. Tsiaousis, G. Bompotis
  Comparison between male and female smokers employed in Greek hospitals
  15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2005

 38. M. Kakoura, E. Fouka, D. Chloros, S. Vogiatzis, G. Tsiaousis, G. Bompotis
  Characterestics and smoking attitudes of hospital employees in Greece
  15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2005

 39. Kakoura M, Chloros D, Fouka E, Vogiatzis S, Tsiaousis G, Fotoulaki M, Bompotis G, Nousia-Arvanitakis S.
  Sleep hypoxemia in cystic fibrosis
  15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2005

 40. Kakoura M, Fouka E, Chloros D, Fotoulaki M, Tsiaousis G, Vogiatzis S, Nousia-Arvanitakis S.
  Factors influenving the 6-min walking test in cystic fibrosis
  15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2005

 41. Kakoura M, Morichovitou A, Chloros D, Tsiaousis G, Fotoulaki M, Tsantiridis C, Fouka E, Tsitouridis I.
  Correlation between radiologic and functional status in cystic fibrosis
  15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2005

 42. Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Ε. Φούκα, Σ. Βογιατζής, Γ. Τσιαούσης, Γ. Μπομπότης
  Σύγκριση γυναικών και ανδρών καπνιστών εργαζομένων σε νοσοκομεία
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

 43. Μ. Κάκουρα, Ε. Φούκα, Δ. Χλωρός, Μ. Φωτουλάκη, Γ. Τσιαούσης, Σ. Βογιατζής, Σ. Νούσια-Αρβανιτάκη
  Εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης σε ενηλίκους με κυστική ίνωση
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

 44. Χ. Τσαντηρίδης, Ε. Φούκα, Α. Μοριχοβίτου, Δ. Χλωρός, Δ. Σιδηρόπουλος, Σ. Βογιατζής, Μ. Κάκουρα, Ι. Τσιτουρίδης
  Συμβολή της εικονικής βρογχοσκόπησης σε παθολογικές καταστάσεις της τραχείας
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

 45. Μ. Κάκουρα, Α. Μοριχοβίτου, Δ. Χλωρός, Μ. Φωτουλάκη, Γ. Τσιαούσης, Χ. Τσαντηρίδης, Ε. Φούκα, Σ. Βογιατζής, Ι. Τσιτουρίδης
  Ευρήματα υψηλής ευκρίνειας αξονικής τομογραφίας θώρακα και αναπνευστική λειτουργία ασθενών με κυστική ίνωση
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005
  Η εργασία τιμήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με έπαινο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης

 46. Χ. Τσαντηρίδης, Ε. Φούκα, Χ. Μπεζιργιαννίδης, Λ. Ταράζι, Δ. Χλωρός, Δ. Σιδηρόπουλος, Μ. Κάκουρα, Ι. Τσιτουρίδης
  Μετατραυματικές κύστεις πνευμόνων: διερεύνηση με την ελικοειδή αξονική τομογραφία
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

 47. Kakoura M, Chloros D, Fleva A, Giannakou A, Vogiatzis S, Fouka E, Siomos K, Pavlitou A
  Are biological markers correlated with nutritional status in stable COPD ?
  16th ERS Annual Congress, Munich, Germany 2-6 September 2006

 48. Kakoura M, Chloros D, Manolitsas A, Vogiatzis S, Papastergiou C, Fouka E, Siomos K, Tsitouridis I.
  Correlation of CT estimated lung volumes with pulmonary function tests in COPD patients
  16th ERS Annual Congress, Munich, Germany 2-6 September 2006

 49. Δ. Χλωρός, Μ. Κάκουρα, Α. Φλέβα, Σ. Βογιατζής, Ε. Φούκα, Ε. Ελευθεριάδου, Χ. Τσαντιρίδης, Α. Παυλίτου
  Η κλινική χρησιμότητα της βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης στην καθημερινή πράξη
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Κρήτη 2-6 Νοεμβρίου 2006

 50. Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Α. Φλέβα, Α. Γιαννακού, Σ. Βογιατζής, Ε. Φούκα, Α. Βασιλειάδης, Κ. Σιώμος, Α. Παυλίτου
  Βιολογικοί δείκτες και κατάσταση θρέψης σε ασθενείς με ΧΑΠ
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Κρήτη 2-6 Νοεμβρίου 2006

 51. Μ. Κάκουρα, Δ. Χλωρός, Α. Μανωλίτσας, Ε. Φούκα, Χ. Παπαστεργίου, Σ. Βογιατζής, Ι. Τσιτουρίδης
  Είναι αξιόπιστοι οι υπολογιζόμενοι με την αξονική τομογραφία πνευμονικοί όγκοι σε ασθενείς με ΧΑΠ;
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Κρήτη 2-6 Νοεμβρίου 2006

 52. Μ. Μιχαηλίδης, Β. Κυριάκου, Α. Μπιντούδη, Α. Πασπάτης, Δ. Χλωρός, Ι. Τσιτουρίδης
  Μεταστάσεις στον περινεφρικό χώρο από καρκίνο του πνεύμονα. Απεικόνιση με αξονική τομογραφία
  22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 19-21 Απριλίου 2007

 53. Λ. Σιχλετίδης, Δ. Χλωρός, Δ. Σπυράτος, Χάιδιτς Α-Μ, Ι. Φουρκιώτου, Μ. Κάκουρα, Δ. Πατάκας
  Ενοχοποιείται ο χρυσοτίλης (λευκός αμίαντος) για κακοήθη νοσήματα;
  22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 19-21 Απριλίου 2007

 54. L. Sichletidis, I. Tsiotsios, E. Daskalopoulou, I. Ziomas, K. Michailidis, D. Chloros, Th. Pechlivanidis
  Environmental pollution impact on the respiratory system of lignite miners
  2001 International Conference of American Thoracic Society, San Francisco, California 18-23 May 2007

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000