Διακρίσεις

Διακρίσεις  • Η κ. Μ. Β. Κάκουρα είναι αιρετό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη και διετέλεσε μετά από συνεχείς θητείες Γενικής Γραμματέως, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος το 2003-4. Κριτής εργασιών στο περιοδικό Chest.
  • Μ. Κάκουρα, Α. Μοριχοβίτου, Δ. Χλωρός, Μ. Φωτουλάκη, Γ. Τσιαούσης, Χ.

Τσαντηρίδης, Ε. Φούκα, Σ. Βογιατζής, Ι. Τσιτουρίδης Ευρήματα υψηλής ευκρίνειας αξονικής τομογραφίας θώρακα και αναπνευστική λειτουργία ασθενών με κυστική ίνωση, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

Η εργασία τιμήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με έπαινο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000