Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

 

Α. Εξωτερικά Ιατρεία

 • Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο
  Καθημερινά 8:30 πμ - 13 μμ.
  Το πνευμονολογικό τμήμα αποτελείται από 2 εξωτερικά ιατρεία. Γίνεται διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση των παθήσεων των πνευμόνων. Επίσης διάγνωση παθήσεων υπεζωκότα-παρακέντηση, ανάλυση και ανακουφιστική παροχέτευση υπεζωκοτικού υγρού, βιοψίες υπεζωκότα, παροχέτευση πνευμοθωράκων-, παρακέντηση τραχηλικών λεμφαδένων, σταδιοποιήσεις νεοπλασιών πνεύμονα, συνεργασία με ακτινολογικό εργαστήριο για διατοιχωματικές βιοψίες πνευμόνων. Εξετάζονται ασθενείς μετά από προγραμματισμένα ραντεβού. Καθημερινά μπορούν να παραπεμφθούν πνευμονολογικά περιστατικά από τα κέντρα υγείας και τους ιατρούς των ταμείων. Το πνευμονολογικό τμήμα παρακολουθεί επίσης και ασθενείς με φυματίωση πνευμόνων καθώς και το περιβάλλον τους. Επίσης εξετάζονται οικονομικοί μετανάστες για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας ώστε να πάρουν άδεια παραμονής στην χώρα μας, καθώς και οι επαγγελματίες για έκδοση βιβλιαρίου υγείας που είναι απαραίτητο στην εργασία τους.

 • Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος.
  Κάθε Τετάρτη 11 πμ - 13:30 μμ.
  Υπεύθυνος Σ. Βογιατζής

 • Ιατρείο Έρευνας Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο.
  Εξωτερικό ιατρείο εκτίμησης πιθανών απνοιών. Πολυκαταγραφικές μελέτες στη διάρκεια του ύπνου.
  Ραντεβού: 2313323231 / 2313323229

 • Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία:
  Δευτέρα: Μ. Κάκουρα, Τετάρτη Δ. Χλωρός
  Ραντεβού: 2313323333

Β. Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας:
Εκτελούνται σπιρομετρήσεις, καμπύλες ροής-όγκου, έρευνα αναστρεψιμότητας βρογχικής απόφραξης, αρτηριοπαρακεντήσεις και μελέτη αναπνευστικών αερίων, οξιμετρίες, έλεγχος όγκων και χωρητικοτήτων πνευμόνων, εκτίμηση διαχυτικής ικανότητας για το οξυγόνο, εργοσπιρομετρίες, μελέτη μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών στοματικών πιέσεων, δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών, έρευνα βρογχικής υπεραντιδραστικότητας.

Γ. Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο
Διαγνωστικές βρογχοσκοπήσεις με λήψη για μελέτη των ενδεικνυόμενων υλικών (κυτταρολογικών, ιστολογικών, καλλιεργειών βρογχικών εκπλυμάτων, ανοσολογική μελέτη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος). Θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις. Διασωληνώσεις χειρουργικών ασθενών.

Δ. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Διευθύντρια Δρ. Μ. Β. Κάκουρα
Συμμετοχή στις γενικές εφημερίες σύμφωνα με το διατεταγμένο πρόγραμμα

Ε. Νοσηλεία ασθενών
Στη Γ' Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, στον Παθολογικό Τομέα και στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

ΣΤ. Συμβουλευτική κάλυψη
Κάλυψη όλων των κλινικών παθολογικού και χειρουργικού τομέα και της ΜΕΘ του νοσοκομείου στα ανακύπτοντα πνευμονολογικά προβλήματα των ασθενών.

Z. Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000