Ιστορικό

Ιστορικό

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323258

Το Πνευμονολογικό Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1999ΣΤΟΧΟΙ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

  • Η εξειδίκευση των τακτικών εξωτερικών Ιατρείων με σκοπό την περαιτέρω προτυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Στον υπό ψήφιση νέο κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου προβλέπεται η ίδρυση Πνευμονολογικής Κλινικής δύναμης 17 κλινών με Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 4 κλινών και Εργαστήριο Ύπνου, με την ανάλογη ιατρική στελέχωση.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000