Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1ο ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006

 

 1. ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (INSURE)
  Τσακαλίδης Χρήστος, Καραγιάννη Π., Νικολαΐδης Ν.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΝΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  Μιχαηλίδου Στυλιανή, Ν. Νικολαΐδης
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 3. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΝΕΟΓΝΩΝ
  Μητσιάκος Γεώργιος, Γκιουγκή Ε., Χατζηιωαννίδης Η., Γκουλιαβούδη Στ., Καραγιάννη Π., Λιθοξοπούλου Μ., Τσακαλίδης Χρ., Πεχλιβάνη Ε., Νικολαΐδης Ν.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 4. ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΗΚΤΑΣΗ
  Χατζηιωαννίδης Ηλίας, Μητσιάκος Γ., Τζιντζιόβα Α., Γουλής Γ. Δ., Καραγιάννη Π., Τσακαλίδης Χ., Λιθοξοπούλου Μ., Νικολαΐδης Ν.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 5. ΘΗΛΩΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ ΜΕ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΑΧΕΙΟΜΑΛΑΚΙΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΧΒΓ) ΝΕΟΓΝΟ
  Μητσιάκος Γεώργιος, Χατζηιωαννίδης Η., Γκιουγκή Ε, Γκουλιαβούδη Σ., Κόντζογλου Γ., Φλάρης Ν, Κατωπόδη Θ., Λαμπρόπουλος Α., Νικολαΐδης Ν
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 6. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  Μητσιάκος Γεώργιος, Γκιουγκή Ε., Χατζηιωαννίδης Η., Καραγιάννη Π., Κυριακοπούλου Α., Μιχαλοπούλου Κ., Τσακαλίδης Χ., Λιθοξοπούλου Μ., Νικολαΐδης Ν.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 7. ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ Rh ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΜΗΤΡΙΩΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ
  Λιθοξοπούλου Μαρία, Μητσιάκος Γ., Καραγιάννη Π., Τσακαλίδης Χ., Χατζηιωαννίδης Η., Πεχλιβάνη Ε., Νικολαΐδης Νικόλαος
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 8. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ;
  Λιθοξοπούλου Μαρία, Μητσιάκος Γ., Χατζηιωαννίδης Η., Τσακαλίδης Χ., Καραγιάννη Π., Πεχλιβάνη Ε., Νικολαΐδης Νικόλαος
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 9. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ
  Καραγιάννη Παρασκευή, Χατζηιωαννίδης Ηλίας, Τσακαλίδης Χρήστος, Μητσιάκος Γεώργιος, Λιθοξοπούλου Μαρία, Κυριακίδου Μαρία, Νικολαΐδης Νικόλαος
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 10. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΩΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΞΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ
  Μητσιάκος Γ., Γκιουγκή Ε., Χατζηιωαννίδης Η., Χαλέμης Ζ., Καραγιάννη Π., Παπαδοπούλου Κ., Βαρλάμης Γ., Νικολαΐδης Νικόλαος.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 11. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ADAMS-OLIVER ΣΕ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ
  Μητσιάκος Γ., Λιθοξοπούλου Μ., Γκιουγκή Ε., Νεονάκη Κ., Τσακαλίδης Χ., Ταράζι Λ., Φωτουλάκη Μ., Βαρλάμης Γ., Νικολαΐδης Νικόλαος.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 12. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΣΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  Ιασωνίδου Ε, Φωτουλάκη Μ., Χατζηιωαννίδης Η., Μητσιάκος Γ., Νικολαΐδης Ν.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 13. ΧΥΛΟΘΩΡΑΚAΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.
  Μητσιάκος Γεώργιος, Γκιουγκή Ευαγγελία, Καραγιάννη Παρασκευή, Δέρη Αντιγόνη, Λιθοξοπούλου Μαρία, Παπαδημητρίου Αικατερίνη, Νικολαΐδης Νικόλαος.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
  Φ. Μπασιάλλα, Α. Τσουκάτου, Α. Πιτσάβας, Ν. Νικολαϊδης, Α. Καράβατος,
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 15. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΜΕΝ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΑΙΤΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΒΑΣΗ.
  Μητσιάκος Γ., Χατζηιωαννίδης Η, Τζιντζιόβα Α., Γκιουγκή Ε., Καραγιάννη Π., Μάρτζιου Ε,. Νικολαΐδης Νικόλαος.
  Ανακοίνωση: Α΄ Νεογνολογικό συνέδριο, Αθήνα 2006

 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2005

 1. Μωσαϊκισμός 13 σε νεογνό με μικροφθαλμία, δερματική απλασία, μεσοκολπική επικοινωνία
  Μητσιάκος Γ, Τσακαλίδης Χ, Γκιουγκή Ε, Γερακάρης Λ, Θεοδωρίδου Α, Δημητράκος Σ, Καναβάκης Ε, Νικολαϊδης Ν.
  Ανακοινώθηκε: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριον περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα 2005.

 2. Επίδραση της χορήγησης επιφανειοδραστικού παράγοντα στην οξυγόνωση και έκβαση νεογνών με πνευμονική αιμορραγία.
  Τσακαλίδης Χ, Νικολαϊδης Ν, Αγακίδης Χ, Σαραφίδης Κ, Καραγιάννη Π, Δρόσου Β.
  Ανακοινώθηκε: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριον περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα 2005.

 

1ST SOUTH EAST EUROPEAN CONGRESS IN PERINATAL MEDICINE. 2005

 

 1. EFFECT OF SURFACTANT ADMINISTRATION ON OXYGENATION AND OUTCOME OF NEONATES WITH PERSISTENT PULMONARY HYPERTENSION
  Tsakalidis Ch, Nikolaidis N, Agakidis Ch, Diamanti E, Karagianni P, Drossou V.

 2. MIDAS SYNDROME (MICROPHTHALMIA, DERMAL APLASIA, SCLEROCORNEA) AS CLINICAL FEATURE PARTIAL TRISOMY 13
  Mitsiakos G., Theodoridou A., Tsakalidis Ch., Hajioannidis H., Nikolaidis N.

 3. EFFECTIVENESS OF HFOV FOR THE TREATMENT OF PERSISTENT PULMONARY HYPERTENTION
  Karagianni P, Diamanti E, Sarafidis K, Tsakalidis Ch, Nikolaidis N, Drosou-Agakidou V.

 4. EARLY HFOV VERSUS CONVENTIONAL VENTILATION IN THE TREATMENT OF RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.
  Karagianni P, Nikolaides N, Sarafidis K, Diamanti E, Tsakalidis Ch, Drossou V.

 

XXTH EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE.ΠΡΑΓΑ 2006

 1. PRETERM DELIVERY IS ASSOCIATED WITH ADENOVIRAL GENOME DETECTION IN PLACENTA TISSUE
  E. Tsekoura, D.A. Kafetzis, S. Papadopoulou, D. Yfanti, N. Spanakis, N. Nikolaidis, A. Tsakris, N.J. Legakis, A. Antsaklis.
  Ανακοίνωση: XXth European Congress of Perinatal Medicine.ΠΡΑΓΑ 2006

 2. COMPARATIVE STUDY OF TWO QUANTITATIVE DETERMINATION METHODS OF C- REACTIVE PROTEIN IN BLOOD
  H Chatziioannidis, P Karagianni, G Mitsiakos, C Tsakalidis, D G. Goulis, Ν. Nikolaidis
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: XXth European Congress of Perinatal Medicine.

 3. INTRAPARTUM EXPOSURE TO TOBACCO SMOKE: IS THERE A RELEVANCE TO NEONATAL FIBRINOLYSIS AND COAGULATION DISTURBANCES?
  G. Mitsiakos, G. Papaioannou, E. Giougi, P. Karagianni, H. Chatziioannidis, A. Karapiperidou, N. Nikolaidis.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: XXth European Congress of Perinatal Medicine.

 4. NEUROLOGICAL EXAMINATION OF PRETERM INFANTS AT TERM AGE: RELATION TO GESTATIONAL AGE
  P Karagianni, H Chatziioannidis, M Kyriakidu, C Tsakalidis, Mitsiakos G, Lithoxopoulou M, Nikolaidis Νikolaos
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: XXth European Congress of Perinatal Medicine.

 5. PROPHYLACTIC ADMINISTRATION OF SURFACTANT (INSURE)
  Tsakalidis Christos, Karagianni P, Nikolaidis Νikolaos.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: XXth European Congress of Perinatal Medicine.

 

10TH INTERNATIONAL PAEDIATRIC HAEMATOLOGY & ONGOLOGY UPDATE MEETING. EDINBURGH 2006.

 

 1. Εffect of Low Molecular Weight Heparins (LMWHs) during pregnancy in neonatal haemostasis
  Mitsiakos George, Papaioannou G., Giougi E., Karagianni P., Athanasiou M., Athanasiadou F., Nikolaidis Nikolaos.
  Ανακοίνωση αναρτημένη: 10th international paediatric Haematology & ongology update meeting. Edinburgh 2006.

 2. Influence of smoking during pregnancy in blood haemostatic status of neonates.
  Mitsiakos George, Papaioannou G., Giougi E., Karagianni P., Athanasiou M., Athanasiadou F., Nikolaidis N.
  Ανακοίνωση αναρτημένη: 10th international paediatric Haematology & ongology update meeting. Edinburgh 2006.

 

22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEONATAL INTENSIVE CARE. OCTOBER, MILAN ITALY, 06

 

 1. HAEMOSTATIC PROFILE OF PREMATURE SMALL FOR GESTATIONAL AGE (SGA) NEONATES.
  Mitsiakos George, Papaioannou G., Giougi E., Karagianni P., Tsakalidis C., Karapiperidou A., Nikolaidis N.
  Ανηρτημένη ανακοίνωση : 22nd International symposium on Neonatal Intensive care. October, Milan Italy, 06

 2. Investigation of influence of gestational age, prenatal and perinatal events on the hearing in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) populations using
  Automated Auditory Brainstem Response (AABR)

  Mitsiakos George, Giougi E, Karagianni P, Tsakalidis C, Chatziioannidis H, Lithoxopoulou M, Nikolaidis V, Nikolaidis N.
  Ανηρτημένη ανακοίνωση : 22nd International symposium on Neonatal Intensive care. October, Milan Italy, 06

 3. Intrapartum exposure to tobacco smoke: is there a relevance to neonatal fibrinolysis and coagulation disturbances?
  G. Mitsiakos, G. Papaioannou, E. Giougi, P. Karagianni, H. Chatziioannidis, A. Karapiperidou, N. Nikolaidis.

 

BARCELONA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 06

 

 1. PLACENTAL ADENOVIRAL GENOME PCR DETECTION AND PLACENTAL HISTOLOGY IN PRETERM AND TERM DELIVERIES
  E A Tsekoura, A Konstantinidou , D Kafetzis , N Spanakis , S Papadopoulou, D Yfanti, N Nikolaidis, A Tsakris, A Antsaklis
  Ανακοίνωση: European academy of paediatrics, Barcelona 06

 

ΣΙΕΝΝΑ 05

 

 1. EFFECT OF SURFACTANT ADMINISTRATION ON OXYGENATION AND OUTCOME OF NEONATES WITH CHRONIC LUNG DISEASE
  Tsakalidis Ch , Drossou V, Agakidis Ch, Gerakaris L, Karagianni P, Nikolaidis N.

 

15TH EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS, COPENHAGEN 2005

 

 1. M. Emporiadou, A. Vacalos, C. Magnisalis, I. Tsanakas, N. Nikolaides, M. Cougioumtsidou.
  Αναρτημένη ανακοίνωση: 15th European Respiratory Society Annual Congress, Copenhagen Sep.2005 (P1064)
  Δημοσίευση: European Respiratory Journal, 2005

 

22ST INTERNATIONAL WORKSHOP ON SURFACTNT REPLACEMENT.
ΑΝΓΚΟΝΑ 07

 

 1. PROPHYLACTIC ADMINISTRATION OF SURFACTANT: ONE YEAR EXPERIENCE
  C. Tsakalidis, A. Deri, A. Kontou, P. Karagianni, N. Nikolaidis
  Αναρτημένη ανακοίνωση: 22st International Workshop on Surfactnt replacement. Ανγκόνα 07

 

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WOMEN'S HEALTH ISSUES IN THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. VIENNE AUSTRIA FEBRUARY 2007

 

 1. The use of recombinant VIIa in life threatening neonatal bleeding
  G. Papaioannou, G. Mitsiakos, E. Giougi, E. Papadakis, M. Topalidou, P. Karagianni, N. Nikolaidis
  Ανηρτημένη Ανακοίνωση: 2nd International Symposium on Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis. Vienne Austria February 2007
  Δημοσίευση: Thrombosis Research Vol 119, Suppl. 1, p: S113 (58), 2007

 2. Effect of smoking during pregnancy in haemostasis of healthy neonates
  G. Mitsiakos, G. Papaioannou, E. Giougi, P. Karagianni, M. Topalidou, E. Papadakis, N. Nikolaidis
  Ανακοίνωση: 2nd International Symposium on Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis. Vienne Austria February 2007
  Δημοσίευση: Thrombosis Research Vol 119, Suppl. 1, p: W111-112 (54), 2007

 

44ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔ. ΡΟΔΟΣ 06

 

 1. Επηρεάζει η αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους κατά την κύηση την αιμόσταση του νεογνού;
  Μητσιάκος Γ., Καραγιάννη Π., Γκιουγκή Ε., Παπαϊωάννου Γ., Αποστολίδης Χ., Νικολαΐδης Ν.
  Ανακοίνωση: 44ο πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο, Ρόδος 2006

 2. Κάπνισμα κατά την κύηση. Υπάρχουν συνέπειες στην αιμόσταση των νεογνών;
  Μητσιάκος Γ., Παπαϊωάννου Γ., Γκιουγκή Ε., Καραγιάννη Π., Αποστολίδης Χ., Νικολαΐδης Ν.
  Ανακοίνωση: 44ο πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο, Ρόδος 2006

 

4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2007

 

 1. Νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση στην ανάπτυξη (IUGR): συσχέτιση των ευρημάτων του προγεννητικού Doppler με την εκδήλωση νεκρωτικής εντεροκoλίτιδας (NEK)
  Π. Καραγιάννη, Γ. Μητσιάκος, Α. Δέρη, Η. Χατζηϊωαννίδης, Χ. Τσακαλίδης, Ε. Κουμπαράς, Ν. Νικολαΐδης
  Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. 2007.

 2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΑΤΙΚΟ ΤΟΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
  Π. Καραγιάννη, Μ. Κυριακίδου, Ε. Κουμπαράς, Η. Χατζηϊωαννίδης, Γ. Μητσιάκος, Ν. Νικολαΐδης
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. 2007.

 3. Πρώιμη διάγνωση σηψαιμίας σε νεογνά. Η αξία του Tollner score
  H. Xαζηιωαννίδης, Α. Κοντού, Κ. Κοκοβιάδου, Γ.Μητσιάκος, Π. Καραγιάννη, Χ. Τσακαλίδης, Ν. Νικολαΐδης
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα 2007.

 4. Προγεννητικό Αποτέλεσμα Τριδύμων Κυήσεων κατά τη διετία 2004-2006
  Γ. Μητσιάκος, Α. Κοντού, Κ. Δάμπαλα, Α. Δέρη, Δ. Τσολακίδης, Ε. Γκιουγκή, Π. Καραγιάννη, Η. Χατζηιωαννίδης, Χ. Τσακαλίδης, Δ. Αθάνατος, Α. Γκουτζιούλης, Ν. Νικολαΐδης.
  Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα Μάρτιος 2007.

 5. ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΡΗΞΗΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ
  Μητσιάκος Γεώργιος, Γκιουγκή Ευαγγελία, Καραγιάννη Παρασκευή, Χατζηιωαννίδης Ηλίας, Δέρη Αντιγόνη, Νικολαΐδης Νικόλαος.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα Μάρτιος 2007.

 6. Η σημασία των Αυτόματων Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών (ΑΑΠΔ) για τον έλεγχο της ακοής των νεογνών υψηλού κινδύνου και η συσχέτιση με προγεννητικούς παράγοντες.
  Μητσιάκος Γεώργιος, Γκιουγκή Ευαγγελία, Καραγιάννη Παρασκευή, Νικολαΐδης Βασίλειος, Νικολαΐδης Νικόλαος
  Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα Μάρτιος 2007.

 7. ΚΥΣΤΕΙΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  Γεώργιος Μητσιάκος, Α. Δέρη, Π. Καραγιάννη, Ε. Γκιουγκή, Α. Κοντού, Χ. Τσακαλίδης, Ν. Νικολαΐδης.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα Μάρτιος 2007.

 8. Προδιαθεσικοί παράγοντες στην εμφάνιση και έκβαση του Πνευμοθώρακα σε νεογνά που νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)
  Μητσιάκος Γ., Δέρη Α., Καραγιάννη Π., Γκιουγκή Ε., Τσακαλίδης Χ., Νικολαΐδης Ν.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα Μάρτιος 2007.

 9. Η ιγνυακή γωνία των φυσιολογικών προώρων νεογνών στη διορθωμένη ηλικία των 40 εβδομάδων
  Π. Καραγιάννη, Μ. Κυριακίδου, Ε. Κουμπαράς, Η. Χατζηϊωαννίδης, Γ. Μητσιάκος, Τσακαλίδης Χ.,Ν. Νικολαΐδης
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα Μάρτιος 2007.

 

XXIST VONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. ΓΕΝΕΥΗ 07.

 

 1. Haemostatic profile of full term healthy Small for Gestational Age (SGA) neonates.
  Mitsiakos George, Papaioannou G., Giougi E., Chatziioannidis H., Papadakis E., Karagianni P., Athanasiou M, Athanassiadou F., Nikolaidis N.
  Ανακοίνωση αναρτημένη: XXIst Vongress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. 53rd Annual Meeting of its Scientific and Standardization Committee

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 1. Ο ρόλος του επιφανειοδραστικού παράγοντα στη θεραπεία νεογνών με πνευμονική υποπλασία ή/και συγγενή διαφραγματοκήλη
  Χ. Τσακαλίδης, Χ. Αγακίδης, Κ. Σαραφίδης, Ε. Στεργίου, Δ. Σταθοπούλου, Ν. Νικολαΐδης
  Δημοσίευση: Παιδιατρική Β. Ελλάδος 17,2: 132-139,2005

 2. Σακχαρώδης διαβήτης και εγκυμοσύνη
  Α. Ταφλανίδου-Παντώνη, Δ. Γουλής, Ν. Νικολαΐδης
  Δημοσίευση: Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία. 18(3):206-213,2006

 3. Η εξωγενής χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα βελτιώνει την οξυγόνωση πρόωρων νεογνών με πνευμονική αιμορραγία
  Χ. Τσακαλίδης, Χ. Αγακίδης, Π. Καραγιάννη, Α. Χριστοφορίδης, Ν. Νικολαΐδης, Β. Δρόσου-Αγακίδου
  Δημοσίευση: Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, 2006, 18:3, 239-247.

 4. Υψίσυχνος αερισμός με ταλαντώσεις. Μηχανισμοί λειτουργίας
  Π. Καραγιάννη, Ν. Νικολαΐδης
  Δημοσίευση: Παιδιατρική 2007;70:18-23

 5. Ποσοτικός προσδιορισμός της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στο αίμα νεογνών. Συγκριτική μελέτη δύο μεθόδων.
  Ηλίας Χατζηιωαννίδης, Αικατερίνη Ναούμ, Γεώργιος Mητσιάκος, Χρήστος Τσακαλίδης, Δημήτριος Γ. Γουλής, Νικόλαος Νικολαΐδης
  Δημοσίευση: Παιδιατρική
 6. Is the Use of rFVUa Safe and Effective in Bleeding Neonates?
  A Retrospective Series of 8 Cases
  G. Mitsiakos, G. Papaioannou, E. Giougi, P. Karagianni, V. Garipidou, Nikolaos Nikolaidis
  Δημοσίευση: J. Pediatr Hematol Oncol 2007; 29:145-150

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

 1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 1/6/05

 2. ΑΝΑΝΗΨΗ ΝΕΟΓΝΟΥ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟ συνέδριο μαιών-νοσηλευτριών ΓΠΝ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 4/6/2005

 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ;
  ΚΟΖΑΝΗ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2005

 4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 14/1/06

 5. ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΝΑΝΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝ «Παπαγεωργίου» /06

 6. «ΑΝΑΝΗΨΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ; ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ»
  ΤΕΙ: 4η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ-2006

 7. ΑΝΑΝΗΨΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ «ΜΙΑ ΑΝΑΝΗΨΗ»
  Ιατρικός σύλλογος Σερρών. ΓΝ Σερρών. 06

 

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ-ΜΑΙΩΝ ΤΗΣ Β' ΜΕΝΝ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 1. Νεκρωτική εντεροκολίτιδα στα 2 χρόνια λειτουργίας της Β' ΜΕΝΝ του ΑΠΘ. Ο ρόλος του Νοσηλευτή.
  Γκουτζουβελίδου Α., Πυκνιά Φ., Ουλουσίδης Δ., Τσακαλίδης Χ., Νικολαΐδης Ν.
  Ανακοίνωση: 3ο επιστημονικό συμπόσιο «επείγουσα και εντατική νοσηλευτική: παρόν και μέλλον». Αλεξανδρούπολη 2006.

 2. Η ποιότητα των υπηρεσιών της μονάδας εντατικής νοσηλείας του ΓΝ «Παπαγεωργίου» μέσα από τα μάτια των γονιών: μεθοδολογία και αποτελέσματα.
  Μιχαηλίδου Σ., Ουλουσίδης Δ., Νικολαΐδης Ν
  Ανακοίνωση: 3ο επιστημονικό συμπόσιο «επείγουσα και εντατική νοσηλευτική: παρόν και μέλλον». Αλεξανδρούπολη 2006.

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑ 06

 

 1. Ασυμβατότητα Rhesus-Αιμολυτική αναιμία νεογνών.
  Παρουσίαση δύο περιστατικών.
  Αγγελική Παπαγεωργίου, Δ. Πιλτσούλη, Μ. Λιθοξοπούλου, Ν. Νικολαΐδης.
  Ανακοίνωση: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών
  Πάτρα, 23-26 Νοεμβρίου 2006

 2. Επίδραση της υπερτασικής νόσου της μητέρας στο πεπτικό σύστημα του νεογνού
  Α. Γραικού, Α Γεωργιάδου, Μ. Λιθοξοπούλου, Χ. Ταραχτσή, Ν. Νικολαΐδης.
  Ανακοίνωση: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών
  Πάτρα, 23-26 Νοεμβρίου 2006 .

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΩΣ

 

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ
  Ατσαλάκη Σωτηρία, Γκουτζουβελίδου Ανδρομάχη, Μητσιάκος Γεώργιος, Νικολαΐδης Ν.
  Ανακοίνωση: 33o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Κως 2006

 2. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (ΕΠ)
  Μόρφη Ελευθερία, Πυκνιά Σ., Τσακαλίδης Χρήστος, Νικολαΐδης Νικόλαος.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 33o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Κως 2006

 3. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΑΚ) ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΜΕΝΝ)
  Ράσση Ειρήνη, Παπακωτούλα Ιφιγένεια, Μητσιάκος Γεώργιος, Νικολαΐδης Ν.
  Ανακοίνωση: 33o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Κως 2006

 4. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΜΕΝ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΑΙΤΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΒΑΣΗ.
  Βαγενά Αντωνία, Αγοράτσιου Φωτεινή, Μητσιάκος Γεώργιος, Νικολαΐδης Νικόλαος.
  Αναρτημένη Ανακοίνωση: 33o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Κως 2006

 

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 07

 

 1. Παραμένουσα Πνευμονική Υπέρταση (ΠΠΥ) Νεογνού- Εμπειρία 2 Χρονών Λειτουργίας της Β' ΜΕΝΝ
  Αναστασιάδου Άννα, Ζιάκα Χ, Ουλουσίδης Δ, Καραγιάννη Π., Νικολαΐδης Ν.
  Ελεύθερη ανακοίνωση: 34ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Χανιά, Μάιος 07

 2. Ολική παρεντερική των νεογνών
  Παπακοτούλα Ιφιγ., Γεωργιάδου Α., Ουλουσίδης Δ., Νικολαΐδης Νικόλαος
  Αναρτημένη ανακοίνωση: 34ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Χανιά, Μάιος 07 Ανασκοπική μελέτη.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 07

 

 1. DEVELOPMENT AND USE OF A QUESTIONNAIRE FOR ASSESSING THE QUALITY OF SERVICES IN A NICU
  Michailidou Styliani, Oulousidis Dimitrios, Nikolaidis Nikolaos
  Ερευνητική εργασία

 

11th STATE OF THE ART. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΑΘΗΝΑ 2007

 

 1. Επιδημολογία klembsiella στη Β΄ ΜΕΝΝ. Καταγραφή-μέτρα αντιμετώπισης-έκβαση
  Α. Τσαxουρίδου, Π. Χριστοδούλου, Δ. Ουλουσίδης, Γ. Μητσιάκος, Ν. Νικολαΐδης
  Ελεύθερη ανακοίνωση: 11th State of the art. Νοσηλευτικό συμπόσιο, Αθήνα 2007

 2. Προφυλακτική χορήγηση Vancomycin στη ΜΕΝΝ για την πρόληψη των λοιμώξεων από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες
  Ε. Αργυράκη, Μ. Τσιαλιού, Δ. Ουλουσίδης, Γ. Μητσιάκος , Ν. Νικολαΐδης
  Ελεύθερη ανακοίνωση: 11th State of the art. Νοσηλευτικό συμπόσιο, Αθήνα 2007

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000