Δραστηριότητες

Δραστηριότητες


ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Β' ΜΕΝΝ στεγάζεται στο 2ο όροφο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ακριβώς δίπλα στην αίθουσα τοκετών, είναι ανεπτυγμένη σε ωφέλιμο χώρο 770 τ.μ.
Αποτελείται από 4 μεγάλους θαλάμους (εντατική, 2 μεσοεντατικές και κουνάκια), αίθουσα μαθημάτων, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους.
Θερμοκοιτίδες: 7 ανοικτής νοσηλείας και 25 κλειστές
Αναπνευστήρες: 12 σύγχρονοι με κυματομορφές της εταιρείας DRAEGER.
3 Υψίσυχνου αερισμού της εταιρείας SLE
5 Ρινικά CPAP
Monitors: 16 εντατικής νοσηλείας και 20 ενδιάμεσης
CFM για παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας και καταγραφής των σπασμών
Έλεγχος ακουστικής ικανότητας των νεογνών με αυτόματα ακουστικά προκλητά δυναμικά (AABR της εταιρείας Algo 3)

Άλλες συσκευές: συσκευή υπερήχων (εταιρεία Toshiba)
Συσκευή χορήγησης Υγρού εισπνεόμενου Αζώτου (εταιρεία DRAEGER).

Θάλαμος παρασκευής παρεντερικής διατροφής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική (Δ/ντής ο καθηγητής κ. Μπόντης Ι.)
  2. Παιδοχειρουργική κλινική (Δ/ντής ο καθηγητής κ. Πετρόπουλος Α.)
  3. Δ' Παιδιατρική κλινική (Δ/ντής ο καθηγητής κ. Βαρλάμης Γ.)
  4. Οφθαλμολογική κλινική (Δ/ντής ο καθηγητής κ. Δημητράτος)
  5. Ψυχιατρική κλινική (Δ/ντής ο καθηγητής κ. Α. Καράβατος)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. εκπαίδευση φοιτητών
  2. ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων παιδιάτρων
  3. εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού
  4. εκπαίδευση μαιών θεωρητικά και πρακτικά σε πρόπλασμα για ενιαίο τρόπο ανάνηψης στην αίθουσα τοκετού
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000