Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό

 

Ιωάννης Στυλιάδης
Αναπλ.Συντονιστής Διευθυντής
Ειδικά ενδιαφέροντα: ηλεκτροφυσιολογία, βηματοδότηση, υπέρταση. Τηλ : 2313323397

Δημήτριος Ευθυμίου
Διευθυντής - Καρδιολόγος
Ειδικά ενδιαφέροντα: επεμβατική καρδιολογία, κλινική καρδιολογία

Γεώργιος Χ. Μπομπότης
Διευθυντής - Επεμβατικός καρδιολόγος
Ειδικά ενδιαφέροντα: αιμοδυναμική και επεμβατική καρδιολογία
Τηλ. Γραφείου 2313323193, Εργαστηρίου : 2313323341

Λάμπρος Μόσιαλος
Διευθυντής - Καρδιολόγος
Ειδικά ενδιαφέροντα: επεμβατική καρδιολογία, Εντατική Μονάδα
Tηλ: 2313323328

Ηλίας Ζάρβαλης
Διευθυντής Καρδιολογίας
Εδικά ενδιαφέροντα: ηλεκτροφυσιολογία, βηματοδότηση.

Δημήτριος Φαρμάκης
Καρδιολόγος - Επιμελητής Α'
Ειδικά ενδιαφέροντα: υπερηχοκαρδιογραφία, προληπτική καρδιολογία.

Σαχπεκίδης Βασίλειος
Καρδιολόγος - Επιμελητής Α'

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000