Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τμήμα Νοσηλείας   2313 323915
  Προϊσταμένη 2313 323198
  Fax 2310 693192
Μονάδα Εμφραγμάτων Προϊσταμένη 2313 323191
  Γιατροί 2313 323195
  Fax 2310 693192
Εξωτερικά Ιατρεία Προϊσταμένη 2313 323246
Αιμοδυναμικό Προϊσταμένη 2313 323311
  Γραμματεία 2313 323329
  Fax 2310 693329
  Γιατροί 2313 323195
Ραντεβού   2313 323229-3231
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000