Ιστορικό

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323916

Η Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. (ΔΠΔΚ) ιδρύθηκε με Διυπουργική Απόφαση και λειτούργησε επίσημα από το 1991, με πρώτο Διευθυντή τον αείμνηστο Καθηγητή Αλέξανδρο Παιονίδη, σε συστέγαση με τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και λειτουργούσε μέχρι το Δεκέμβριο του 2003. Από τον Ιανουάριο του 2004 λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Διατελέσαντες Διευθυντές : 1) Καθηγητής Αλέξανδρος Παιονίδης (1991-1997), 2) Αν Καθηγητής Στέργιος Καραμπέρης (1997-2001) , Καθηγήτρια Σάντα Νούσια-Αρβανιτάκη ( 2001-2006).

Διατελέσαντα Μέλη ιατρικού Προσωπικού : 1) Β. Λαφαζάνης (τ. Αν Καθηγητής) , 2) Χ. Μπεχλιβανίδης (τ. Αν. Καθηγητής ) , 3) Μ. Εμποριάδου , ήδη Αν Καθηγήτρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 4) Γ. Κωνσταντόπουλος , ( Επ. Καθηγητής) τ. Υφυπουργός Υγείας , Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Η θέση διατηρείται ανενεργής)

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000